Nasze starania o spotkanie z Ambasadorem Brytyjskim Panem Jonathanem Knottem

Wczorajszy dzień spędziliśmy na kontaktach z ambasadą Zjednoczonego Królestwa i próbie organizacji spotkania z Panem Ambasadorem Joanthanem Knottem. Uważamy, że spotkanie to jest niezbędne:

  • Dla Zjednoczonego Królestwa: kulturowe zrozumienie postawy Polaków wobec rodziny, dzieci i relacji pomiędzy tymi podmiotami a instytucjami rządowymi.
  • Dla nas, obywateli polskich: uzyskanie wiedzy, jak reagować na przyszłość w przypadkach analogicznych do sytuacji Alfiego Evansa. Pamiętajmy, że w UK, wciąż zamieszkują setki tysięcy Polaków, i wcześniej czy później, zbliżony problem dotknie któregoś z naszych obywateli. Prawdopodobnie, reakcja osób wychowanych w polskiej kulturze, byłaby znacznie bardziej radykalna, od reakcji rodziny Evansów.

Ambasada analizuje przesłane przez Fundację Mamy i Taty dokumenty. Liczymy, że odpowie pozytywnie na propozycję spotkania. Nie chcemy prowadzić dialogu z władzami w Londynie wyłącznie za pośrednictwem mediów.

Zależy nam na budowaniu dobrych relacji pomiędzy naszymi zaprzyjaźnionymi krajami. A dialog w tak istotnej i delikatnej kwestii jaką jest rodzina stanowi niezbędną część budowania tychże relacji.

facebook
by e-smart.pl