Nadzwyczajne posiedzenie KRS dot. upolitycznienia sądownictwa będzie kontynuowane jutro

KRS – nadzwyczajne posiedzenie – minister sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro Jutro będzie wznowione nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące upolitycznienia sądownictwa. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Rzecznik KRS Ewa Łosińska poinformowała, że będzie kontynuowana dyskusja oraz, jeśli uda się osiągnąć konsensus, zostanie przyjęta uchwała lub stanowisko Rady. Podczas posiedzenia minister mówił, że niepokojące są wyroki zapadające w sądach zgodnie z poglądami sędziów je wydających.Zaznaczył, że chodzi szczególnie o sprawy dotyczące zdarzeń ze sporami politycznymi i ideologicznymi w tle. Minister uzasadniając wniosek powiedział, że rolą Krajowej Rady Sądownictwa jest zastanowienie się, co zrobić, by nie cierpiał autorytet sądownictwa. „By nie upadał autorytet trzeciej władzy, która powinna mieć za sobą majestat prawa i powagi prawa i przekonanie, że sędziowie są naprawdę niezawiśli, że nie ulegają własnym poglądom politycznym i zapatrywaniom i nie wydają wyroków wedle różnej miary w zależności kogo one dotyczą” – mówił minister. „Być może uda nam się odkłamać rzeczywistość, że to nie sędziowie powołani na nasz wniosek przez prezydenta są upolitycznieni, tylko mamy do czynienia z pewną grupą sędziów, którzy prowadzą pełnoskalową działalność polityczną” – mówiła w przerwie nadzwyczajnego posiedzenia KRS Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka. Zaznaczyła, że takie wnioski nasuwają się po analizie dostępnych materiałów, w tym z mediów społecznościowych. Dagmara Pawełczyk-Woicka powiedziała, że dotychczas poruszono kwestie motywowanych ideologicznie orzeczeń oraz politycznego zaangażowania sędziów i ich wystąpień razem z obywatelskimi stowarzyszeniami. „My mamy się zastanowić, czy to się później przekłada na rozstrzygnięcia sądów. Bo to jest decydujące. Obywatel ma prawo do sprawiedliwego rozstrzygnięcia jego sprawy. I temu służy m.in. niezawisłość sędziowska” – mówiła przewodnicząca. Podczas posiedzenia sędzia Stanisław Zdun, szef komisji KRS ds. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych, przedstawił raport dotyczący spraw dyscyplinarnych sędziów. „Chciałbym podkreślić, że przeprowadzona przeze mnie analiza orzecznictwa dyscyplinarnego zadaje kłam twierdzeniom, że jest ono represyjne. Znalazłem tylko cztery przypadki złożenia z urzędu. Nie było żadnego orzeczenia dyscyplinarnego, które by na przykład dotyczyło nieprawidłowego korzystania ze środków komunikacji publicznej” – mówił sędzia. Wymienione przypadki złożenia z urzędu w większości dotyczyły przestępstw pospolitych. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek ministra sprawiedliwości, w związku ze wskazywanym przez ministra postępującym upolitycznieniem sądownictwa i stosowaniem przez niektórych sędziów podwójnych standardów. Nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa może być zwołane na wniosek ministra sprawiedliwości lub jednej trzeciej członków Rady. Jutrzejsze posiedzenie ma się zacząć o godzinie 9.30. Jego przebieg śledzić przez stronę krs.pl.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Krać/i wz/w dyd

facebook
by e-smart.pl