MSZ w Międzynarodowy Dzień Solidarności z Białorusią

MSZ – Białoruś – Raman Bandarenka W Międzynarodowym Dniu Solidarności z Białorusią Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło wsparcie dla walczących z reżimem Łukaszenki. Dziś mija trzecia rocznica śmierci Ramana Bandarenki – jednej z wielu ofiar brutalnych represji rozpętanych przez reżim w Mińsku przeciwko własnemu społeczeństwu po sfałszowanych wyborach prezydenckich w sierpniu 2020 roku. W komunikacie MSZ podkreślono, że morderstwo młodego niewinnego człowieka i bezkarność jego katów jest symbolem stosunku obecnych władz w Mińsku do własnego narodu oraz jego aspiracji do godnego życia w wolnym państwie. „12 listopada stał się jedną z wielu tragicznych dat w najnowszej historii naszych bliskich sąsiadów, kiedy w sposób szczególny przypominamy o dramacie, jaki rozgrywa się na Białorusi – o tysiącach niewinnie uwięzionych i setkach tysięcy szukających schronienia przed represjami za granicą” – napisano. Polski resort dyplomacji podkreśla także, że represje mają charakter systemowy i powszechny oraz dotykają znacznej części społeczeństwa, a w sposób bardzo dotkliwy stosowane są również wobec licznej polskiej mniejszości, pozbawiając ją prawa do swobodnej nauki języka polskiego, pielęgnowania kultury i kultywowania pamięci historycznej. „Niezmiennie oczekujemy od władz w Mińsku zwolnienia wszystkich więźniów politycznych i rozpoczęcia otwartego dialogu ze społeczeństwem w celu demokratycznej transformacji odpowiadającej aspiracjom narodu białoruskiego i będącej fundamentem zachowania niepodległego państwa” – przypomniało MSZ. Wyrażono również głęboki szacunek dla demokratycznych postaw i pragnień przeważającej części społeczeństwa, a także niezależnych białoruskich twórców kultury, dziennikarzy i polityków. „Słyszymy i rozumiemy wyrażane przez niezależne białoruskie środowiska poczucie przynależności Białorusinów do europejskiej spuścizny historycznej i pragnienie zacieśniania bliskich więzi z Europą” – podkreślił resort dyplomacji.IAR/MSZ/d OW/w hm

facebook
by e-smart.pl