MSZ: Polska popiera utworzenie Specjalnego Trybunału ds. Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie

MSZ – Ukraina – wojna – zbrodnie wojenne – trybunał Polska popiera utworzenie Specjalnego Trybunału do spraw Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie. „Ściganie sprawców zbrodni międzynarodowych popełnionych w i przeciwko Ukrainie (…) jest niezbędne dla pokazania, że prawo międzynarodowe nie pozwala na bezkarność” – napisano w oświadczeniu, które w tej sprawie wydało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort stwierdza, że atakując Ukrainę, Rosja naruszyła Kartę Narodów Zjednoczonych i popełniła zbrodnię agresji. W oświadczeniu przypomniano, że na mocy postanowienia Trybunału Norymberskiego jest to najwyższa międzynarodowa zbrodnia. MSZ podkreśla też, że rosyjska inwazja na Ukrainę doprowadziła do innych zbrodni międzynarodowych i dlatego jej sprawcy nie mogą pozostać bezkarni. W ocenie MSZ ukraińska propozycja ustanowienia specjalnego trybunału do spraw zbrodni agresji zmierza w tym kierunku i jako taka zasługuje na pełne poparcie. Resort wskazuje, że w sprawie zbrodni popełnionych na Ukrainę nie może działać Międzynarodowy Trybunał Karny. W oświadczeniu przypomniano, że na to musiałaby się zgodzić Rada Bezpieczeństwa ONZ, której członkiem jest Rosja. „W związku z brakiem możliwości działania za pośrednictwem Rady Bezpieczeństwa (…) Polska popiera ustanowienie trybunału w drodze umowy pomiędzy Sekretarzem Generalnym ONZ a Ukrainą na podstawie rekomendacji Zgromadzenia Ogólnego” – czytamy w oświadczeniu. MSZ dodaje, że Polska może poprzeć również inne sposoby ustanowienia tego trybunału, jeżeli taki będzie rezultat uzgodnień międzynarodowych. Polska – jak zapewnia ministerstwo – będzie współpracować w tej sprawie z Ukrainą i innymi podobnie myślącymi partnerami. Polskie władze popierają również utworzenie Międzynarodowego Centrum do spraw Ścigania Zbrodni Agresji. Jak wskazano w oświadczeniu, takie działanie jest konieczne, ponieważ trzeba zabezpieczyć materiał dowodowy, aby móc skutecznie ścigać tego rodzaju międzynarodowe zbrodnie.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/MSZ/d mk/w dwi/

facebook
by e-smart.pl