MSZ o 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

MSZ – Powstanie Styczniowe – rocznica Rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina napisał na Twitterze, że Powstanie Styczniowe i walka przeciwko wspólnemu wrogowi zjednoczyły wszystkie grupy społeczne, niezależnie od statusu majątkowego, religii, płci czy wieku, i stała się podwalinami pod budowę nowoczesnych narodów. Przypomniał również, że symbolem Powstania jest trójdzielny herb, na którym obok polskiego Orła i litewskiej Pogoni znajdował się święty Michał Archanioł, symbolizujący Ruś. Wspominając 160. rocznicę wybuchu największego zrywu niepodległościowego, rzecznik MSZ odniósł się również do do obecnej sytuacji międzynarodowej. „W obliczu trwającego najazdu rosyjskiego na Ukrainę rocznica Powstania Styczniowego nabiera nowego wymiaru” – podkreślił Łukasz Jasina. „Tak jak 160 lat temu i dziś państwa narodów żyjących na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej muszą się bronić przed rosyjską agresją wojskową, polityczną i gospodarczą. Aktualność dziedzictwa Powstania znajduje potwierdzenie w treści wspólnej deklaracji Prezydentów Litwy, Polski oraz Ukrainy, przyjętej podczas II Szczytu Trójkąta Lubelskiego we Lwowie. Jej sygnatariusze, nawiązując do 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, skierowali ten dokument przeciw ‘tyranii i opresji’ Rosji” – przypomniał Łukasz Jasina. Dodał, że Powstanie Styczniowe było największym niepodległościowym zrywem narodów dawnej Rzeczypospolitej przeciwko rosyjskiemu zaborcy, które poruszyło sumienia całej Europy. Jednocześnie pamięć o bohaterskiej walce pomogła spadkobiercom I Rzeczypospolitej „podtrzymać tożsamość narodową w czasach rosyjskich opresji popowstaniowych”, a w XX wieku – odbudować polską państwowość.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/www.gov.pl/d kwi/w Siekaj

facebook
by e-smart.pl