Waloryzacja rent i emerytur

Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniesie w tym roku 112,12 procent – informuje ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. Jest on obliczany między innymi na postawie danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 marca najniższa emerytura (lub renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna) wyniesie 1780 złotych 96 groszy i wzrośnie o 192 złotych 52 groszy. Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, szacowany jest na około 43 miliardów złotych.

 

IAR/MRPiPS/w hm/MG

facebook
by e-smart.pl