MRiRW o nieformalnym spotkaniu ministrów rolnictwa UE w Cordobie

ministerstwo rolnictwa-spotkanie-Cordoba Podczas nieformalnego spotkania w Cordobie ministrowie rolnictwa Unii Europejskiej rozmawiali między innymi o roli technologii w sektorze rolno-spożywczym – informuje polski resort rolnictwa i rozwoju wsi. Polskiej delegacji przewodniczył minister Robert Telus. Polska, wspólnie z krajami przyfrontowymi, zwróciła się do Komisji Europejskiej działania w związku z problemami na rynkach rolnych w tych państwach, spowodowanymi wojną w Ukrainie. Ministrowie rozmawiali też o korzyściach dla rolnictwa płynących z wykorzystania nowych technik genomowych. Prezydencja hiszpańska podkreśliła kluczowej rolę technologii w sektorze rolno-spożywczym – w zakresie wsparcia przejścia na bardziej zrównoważony i produktywny model, dostosowany do wyzwań związanych ze zmianą klimatu. Minister Robert Telus zgodził się z opinią, że badania naukowe i innowacje są kluczowe w opracowywaniu nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań. Podkreślił, że niezbędne jest wspieranie i promowanie ponadnarodowych inicjatyw. Stwierdził, że wsparciem w tym zakresie powinny być działania realizowane w ramach Horyzont Europa, a także europejskie partnerstwa i inicjatywy, takie jak międzyrządowa inicjatywa BIOEAST. Szef polskiego resortu rolnictwa poinformował też o inicjatywach prowadzonych w Polsce, czyli o utworzeniu w naszym kraju Sieci na rzecz Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz powołaniu brokerów innowacji w publicznych jednostkach doradztwa rolniczego. Poinformował o powstaniu platformy e-DWIN wspierającej rozwój e-usług doradczych i o budowaniu innowacyjnego system satelitarnego monitorowania upraw. Minister dodał, że w ramach rolnictwa 4.0 zaplanowano wsparcie na rzecz większego zaangażowania producentów rolnych w używanie nowych technologii. Minister Robert Telus poinformował, że przedstawione przez Komisję Europejską propozycje dotyczące Nowych Technik Genomowych (NGT) są interesujące, ale bardzo dyskusyjne. Dodał, że rośliny otrzymane przy pomocy NGT nie są genetycznie zmodyfikowane, bo nie zawierają obcego DNA. Uznał jednak, że z uwagi na ocenę bezpieczeństwa są nadal traktowane jako nowa kategoria roślin genetycznie zmodyfikowanych. Minister Telus zwrócił uwagę, że rolnicy w Europie borykają się z ogromnymi problemami na rynku zbóż, owoców miękkich i mleka oraz częstymi suszami lub podtopieniami, wysokimi cenami nawozów i energii. Dlatego Polska, wspólnie z krajami przyfrontowymi, zwraca się do Komisji Europejskiej o podjęcie działań, aby zapewnić budowanie odpowiednio funkcjonujących korytarzy solidarnościowych. „Zbliża się ważna data: 15 września. KE musi zapewnić warunki, aby produkty z Ukrainy były wywożone do innych krajów unijnych i przede wszystkim poza Europę. To ważny moment dla Unii, budowania prawdziwej solidarności całej UE i z Ukrainą. Samo przewiezienie zboża przez granice krajów graniczących z Ukrainą nie jest właściwie działającym korytarzem solidarnościowym” – stwierdził minister. Polska delegacja zaznaczyła, że propozycja dopłat do tranzytu to jedno z rozwiązań, które mogłoby pomóc, aby produkty z UA przejeżdżały dalej, poza państwa graniczne. Kluczowe są też inwestycje w infrastrukturę jako budowa rozwiązań na przyszłość. Jej zdaniem należy także zwrócić uwagę na elastyczność listy produktów objętych zakazami, ponieważ w niektórych krajach np. potrzebny jest słonecznik, a w innych – np. w Polsce – zagrożeniem jest import malin.”Powinniśmy dyskutować o tym i podejmować decyzje na podstawie danych. Potrzeba solidarności europejskiej, i o nią proszę. Abyśmy podejmowali decyzje, które będą pozytywne dla solidarności i przyszłości UE” – stwierdził na spotkaniu minister Telus.IAR/MRiRW/w hm

facebook
by e-smart.pl