Ministrowie ds. rolnictwa państw przyfrontowych po raz kolejny apelują do Komisji Europejskiej

UE- rolnictwo- apel Ministrowie do spraw rolnictwa Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier ponownie wzywają Komisję Europejską do zaproponowania odpowiednich, prawnie wiążących mechanizmów w związku ze zwiększonym napływem artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy. Z inicjatywy Polski, został dzisiaj przekazany w tej sprawie wspólny list ministrów do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, komisarza UE ds. Handlu Valdisa Dombrovskisa oraz komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego.Ministrowie w liście wyrażają opnię, że rozwiązania, które weszły w życie z dniem 2 maja 2023 roku, mogą okazać się nieskuteczne i niewystarczające. Zwracają uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji zakaz importu nie obejmuje towarów sprowadzanych w oparciu o umowy podpisane przed wejściem w życie tego rozporządzenia, tj. przed 2 maja 2023 roku. Sygnatariusze listu apelują do Komisji Europejskiej także m.in. o stałe monitorowanie importu innych wrażliwych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy i w razie potrzeby – szybkie wprowadzanie środków zapobiegawczych, a także o dostosowanie poziomu wsparcia do rzeczywistych strat oraz uruchomienie dodatkowych środków, gdyż budżet Współnej Polityki Rolnej i budżety krajowe są niewystarczające.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa.MRiRW/w dyd

facebook
by e-smart.pl