Ministerstwo rodziny przygotowało projekt zmian w kodeksie pracy

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej – nowelizacja – prawo pracy Wyższy dodatek stażowy, szybsza wypłata nagrody jubileuszowej i dłuższe urlopy dla większej grupy pracowników – między innymi takie zmiany zakłada przedstawiona przez rząd nowelizacja kodeksu pracy. Projekt zmian, przygotowany przez ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej, trafił właśnie do konsultacji publicznych. „Nowelizacja zakłada wliczanie do stażu pracy między innymi okresów zatrudnienia na umowę – zlecenie, czy pracy przez uczniów i studentów do 26 roku życia z ulgą składkową” – wylicza rzecznik resortu rodziny Michał Syska. Rzecznik dodał, że praca na zleceniu czy samozatrudnieniu będzie wliczana do stażu pracy. Podkreślił, iż zgodnie z proponowaną regulacją do okresu zatrudnienia wliczane będą między innymi okresy prowadzenia pozarolniczej działalności, czyli na przykład indywidualnej działalności gospodarczej, umowy agencyjnej i umowy zlecenia. Zaznaczył, że regulacja obejmuje również umowy uaktywniające dla niań sprawującej opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczeniu usług. Rzecznik resortu rodziny i pracy poinformował, iz dotychczasowe przepisy są niesprawiedliwe i nierówno traktują pracowników. „Polki i Polacy którzy uczciwie i ciężko pracowali na umowach – zlecenia lub prowadzili własną działalność gospodarczą, gdy podejmują nową pracę na etat, dowiadują się w nowym miejscu pracy, że ich wcześniejsze okresy nie zaliczają się do stażu pracy. W związku z czym nie mogą skorzystać z wielu uprawnień, na przykład dłuższego okresu wypowiedzenia” – zauważył rzecznik ministerstwa. Zmiany mają zacząć obowiązywać od 2026 roku. IAR/ Informacyjna Agencja Radiowa/#Szymczakowska/i pl/w md/

facebook
by e-smart.pl