Minister Marlena Maląg o wsparciu na ratowanie miejsc pracy

Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, powiedziała, że wsparcie krajowych przedsiębiorstw w dobie pandemii pozwoliło zniwelować część skutków gospodarczych koronawirusa. Minister, która jest dzisiaj w Siedlcach, przypominała, że podejmowane w Polsce działania chwaliła w swoich raportach między innymi Komisja Europejska. „Możemy dziś mówić o 185 miliardach złotych, które ratowały 6 i pół miliona miejsc pracy. Stąd prognozy dla Polski są optymistyczne. Kiedy już uporamy się z pandemią koronawirusa, rok 2021 powinien być orkiem, który pozwoli napędzić naszą gospodarkę” – podkreśliła Marlena Maląg. Minister dodała, że w minionym roku Polsce udało się uniknąć fali wzrostów bezrobocia. Jak mówiła, bez zatrudnienia w naszym kraju pozostaje jeden z najniższych odsetków obywateli w Unii. „W Europie jesteśmy drugim po Czechach krajem z najniższym bezrobociem. Kiedy rozpoczęła się pandemia i dotarła do Polski, mieliśmy 5,8 procent bezrobocia. Ono następnie długo utrzymywało się na poziomie 6,1 procent. Teraz ten wskaźnik wzrósł, ale ze względu na sezonowość pracy. Jest to normalne zjawisko, kiedy przyglądamy się zatrudnieniu na przestrzeni całego roku” – mówiła minister Marlena Maląg. Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej przypominała też, że w pandemii utrzymano wypłaty ze wszystkich programów społecznych, między innymi w ramach programu Rodzina 500 Plus. W minionych 5 latach na ten cel przeznaczono 135 miliardów złotych.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Fedusio/i wz/w dyd/ MG

 

facebook
by e-smart.pl