Minister Marlena Maląg o rencie socjalnej i kompleksowym wsparciu osób niepełnosprawnych

Minister Marląg – niepełnosprawni – renta socjalna Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała, że rządowi zależy na wprowadzeniu takich rozwiązań, które będą służyły wszystkim osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Odniosła się też do protestu osób z niepełnosprawnościami w Sejmie. Domagają się oni podwyższenia renty socjalnej do wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia, które wynosi 3490 złotych brutto. Renta socjalna od 1 marca 2023 roku wzrosła do 1588 złotych 44 groszy brutto. Minister Marlena Maląg podkreśliła, że za rządów Platformy Obywatelskiej renta socjalna wynosiła jedynie 80 procent minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a dzięki działaniom podjętym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości to świadczenie zostało zrównane. „Rentę socjalną pobierają te osoby, które nabyły niepełnosprawność w dzieciństwie lub w czasie studiów lub studiów doktoranckich” – powiedziała minister. „Są osoby, które przepracowały na przykład 5 lat, mają całkowitą niezdolność do pracy i te osoby też pobierają rentę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. My zrównaliśmy te świadczenia. Dlatego dążymy do rozwiązań systemowych, które przede wszystkim nie różnicują środowiska osób niepełnosprawnych, bez względu na wiek i na to, kiedy nastąpiła niepełnosprawność” – wskazała minister Maląg. Wiceminister Stanisław Szwed podkreślił, że w ostatnich latach znacząco wzrosły nakłady na rentę socjalną. „W 2015 roku na rentę socjalną wydaliśmy 2 miliardy 400 milionów złotych. Dzisiaj wydajemy 5 miliardów 400 milionów złotych, czyli o trzy miliardy więcej, niż w 2015 roku” – dodał wiceminister. Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik zaznaczył, że rząd PiS jako pierwszy dokonał zasadniczej zmiany w podejściu do obywatela z niepełnosprawnością. Pełnomocnik odniósł się też do protestu niepełnosprawnych w Sejmie. „Dialog jest najmocniejsza stroną w naszej polityce wobec osób z niepełnosprawnościami” – powiedział Paweł Wdówik. „Słuchamy, spotykamy się, rozmawiamy, ale nie będziemy tolerować rozwiązań opartych o awantury polityczne. To jest komunikat, który musi wybrzmieć. Awantura polityczna, którą w tej chwili mamy w Sejmie, to jest kawałek kampanii wyborczej i w to się nie bawimy” – dodał pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Rentę socjalną pobiera ponad 291 tysięcy osób, na ten cel przeznaczono 5 miliardów 400 milionów złotych. W tym roku wydatki z budżetu państwa na rzecz osób z niepełnosprawnością wyniosą łącznie około 40 miliardów złotych. IAR/ Informacyjna Agencja Radiowa/ #Stankiewicz/i wz/w Siekaj

facebook
by e-smart.pl