Minister M. Maląg w debacie „Społeczne role kobiet. Wyzwania w polityce społecznej”

MRiPS – Maląg – „Społeczne role kobiet. Wyzwania w polityce społecznej” W przeddzień Święta Kobiet minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała, że wsparcie kobiet i rodzin jest priorytetem rządu. W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyła się debata „Społeczne role kobiet. Wyzwania w polityce społecznej”. Minister Marlena Maląg zaznaczyła, że resort rodziny i polityki społecznej wprowadza, jej zdaniem, historyczną zmianę, jaką będzie elastyczna forma czasu pracy. „Wprowadzamy zapis, który do 8 roku życia, kiedy rodzic poprosi swojego pracodawcę o elastyczny czas pracy, nie będzie pracodawca mógł tego odmówić” – powiedziała minister. „Ale także sprawy związane z umowami o pracę: połączenie umowy na czas próbny, jej długości, z umową na czas określony. A także to, że pracownik będzie mógł poprosić swojego pracodawcę, raz w ciągu roku, aby umowa na przykład na czas określony stawała się umową na czas nieokreślony. To przede wszystkim ma dać stabilizację i poczucie bezpieczeństwa” – mówiła minister Marlena Maląg. Jak dodawała, sprawa podwyższanych wynagrodzeń i troska o pracę kobiet służy bezpieczeństwu i stabilizacji rodziny. „Troszczymy się o to, aby zarówno wynagrodzenia się zmieniały, te minimalne, te przeciętne wynagrodzenia a także sytuacja kobiet na rynku pracy. Zauważamy tutaj, dużą aktywność kobiet” – powiedziała minister. „Wprowadziliśmy programy Stabilna Praca, Silna Rodzina, które przede wszystkim mają dać możliwość aktywności kobiet. A wsparcie kobiet, wsparcie rodzin – to jest priorytet naszego rządu” – podkreśliła szefowa resortu. Sekretarz stanu w MRiPS oraz pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, Anna Schmidt, podkreśliła, że resort wykonał milowy krok, by wyrównywać szanse i chronić prawa najsłabszych. „Równe szanse to dbałość również o tych najbardziej potrzebujących. Dbałość o te osoby, które są dyskryminowane i które doznają cierpienia i przemocy” – powiedziała pełnomocnik. „Za dwa dni Sejm ostatecznie, po poprawkach Senatu, uchwali ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej, która za chwilę trafi do podpisu prezydenta RP. To szczególnie ważne w kontekście jutrzejszego święta 8 marca, ponieważ jest to ustawa, która chroni kobiety przed przemocą, przed cyberprzemocą, przed hejtem w internecie, przed przemocą fizyczną, seksualną, psychiczną i ekonomiczną” – zapowiedziała wiceminister rodziny i polityki społecznej. Debata odbyła się z udziałem: Barbary Sochy – podsekretarz stanu w MRiPS, pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej, Urszuli Ruseckiej – przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, poseł na Sejm, Bożeny Borys-Szopy – poseł na Sejm oraz Małgorzaty Sadurskiej – członka Zarządu PZU SA. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Wosiek/i wz/w Siekaj

facebook
by e-smart.pl