Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński na inauguracji roku w szkołach artystycznych

Warszawa – Piotr Gliński – inauguracja roku Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński zapewnił, że państwo stara się stwarzać jak najlepsze warunki pracy dla szkół artystycznych. Szef resortu kultury podczas inauguracji roku szkolnego w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Warszawie podkreślił, że w ostatnich 8 latach udało się zainwestować w infrastrukturę szkół artystycznych wszystkich stopni prawie 2 miliardy złotych. „Przeprowadziliśmy też ten wielki projekt termomodernizacji – to jest rzecz przedtem nieznana, coś, co po raz pierwszy na tak dużą skalę przeniosło nasze szkolnictwo artystyczne w XXI wiek. Termomodernizacja 187 budynków 139 szkół muzycznych w Polsce, tu w Państwa budynku też została przeprowadzona, sami państwo widzicie, jak się poprawiła jakość szkoły” – powiedział Piotr Gliński. Minister kultury życzył uczniom, by mieli marzenia i szukali w życiu autorytetów. Podczas inauguracji roku szkolnego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie Piotr Gliński podkreślił, że talent, jaki mają, predysponuje ich do tego, by kształtować życie twórcze. „Dzięki ciężkiej pracy przekształcacie talent w sztukę” – powiedział Piotr Gliński. Podziękował też pedagogom za zaangażowanie w pracę. Piotr Gliński poinformował również, że w ciągu ostatnich 8 lat ze środków budżetu państwa i środków europejskich będących w dyspozycji jego resortu powstało lub zostało zmodernizowanych 25 sal koncertowych w szkołach muzycznych w całej Polsce. Minister kultury i dziedzictwa narodowego jest organem nadzoru dla wszystkich szkół artystycznych i organem prowadzącym dla części z nich. W szkołach prowadzonych przez MKiDN kształci się 53 700 uczniów. Publiczne szkoły artystyczne prowadzone są także przez jednostki samorządu terytorialnego. Szkoły niepubliczne są prowadzone przez różne organizacje, np. fundacje, stowarzyszenia, osoby prywatne.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Piotrowska/i wz/w Wj

facebook
by e-smart.pl