Minister Katarzyna Sójka – 152 Szpitalne Oddziały Ratunkowe otrzymają środki finansowe

zdrowie- SOR- środki finansowe 152 Szpitalne Oddziały Ratunkowe otrzymają środki finansowe z Funduszu Medycznego na modernizację, przebudowę i zagospodarowanie części diagnostycznej. Łącznie Fundusz Medyczny przekaże SOR-om w całej Polsce 1,5 miliarda złotych. Minister zdrowia Katarzyna Sójka podkreśliła, że każdy SOR-w Polsce powinien mieć odpowiednie warunki do diagnozowania pacjentów. „Otrzymają one środki finansowe właśnie na modernizację, przebudowę, zagospodarowanie części diagnostycznej, która wspiera szpitalne oddziały ratunkowe” – powiedziała minister zdrowia. „Mam nadzieję, że to wyjście naprzeciw, ta poprawa warunków, komfortu, aby każdy pacjent mógł spotkać w swoim problemie zdrowotnym najlepszą opiekę” – zaznaczyła Katarzyna Sójka. Do konkursu dotyczącego modernizacji zgłosiło się 207 podmiotów, to jest 85 procent wszystkich SOR-ów w Polsce. Pozytywną ocenę otrzymało 73 procent zgłoszonych projektów. Wiceminister zdrowia Marcin Martyniak poinformował, że kolejne konkursy z Funduszu Medycznego będą ogłoszone pod koniec września. Jeden z nich będzie dotyczył ratownictwa medycznego. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Góra/w dwi/

facebook
by e-smart.pl