Min. Wójcik o wyroku ETS w sprawie pieczy nad dziećmi

M. Wójcik – ETS – dzieci Minister członek Rady Ministrów Michał Wójcik uznał za skandaliczny dzisiejszy wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie pieczy nad dziećmi. Trybunał w Luksemburgu, reagując na pytania polskiego sądu orzekł, że prawo Unii Europejskiej nie pozwala na przedłużanie wykonania orzeczeń, dotyczących powrotu dzieci pod pieczę prawnych opiekunów w innych krajach unijnych. Minister Michał Wójcik podkreśla w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową, że trudno się zgodzić z orzeczeniem, gdy w Polsce nie ma problemu z przewlekłością postępowań w sprawach dotyczących małoletnich. „Sądy polskie dużo szybciej procedują, niż w innych krajach – 70 procent spraw rozstrzyganych jest w terminie sześciotygodniowym w każdej instancji” – mówił minister Wójcik. Dodał, że wyrok ETS wpisuje się w „całą serię różnych ataków wymierzonych między innymi w polskie ustawodastwo”. W zeszłym roku weszły w życie przepisy umożliwiające zawieszenie wykonania postanowienia o odebraniu dziecka rodzicowi, kiedy do Sądu Najwyższego wniesiona została skarga nadzwyczajna w sprawie tego dziecka. „Ustawa była bardzo krytykowana przez opozycję, potem sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie wystapiła z pytaniem prejudycjalnym, a dzsiaj mamy tego skutki – atak na polskie dzieci” – podkreślił minister. Orzeczenie TSUE jest związane z pytaniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczącym powrotu do Irlandii dwojga dzieci, urodzonych w tym kraju, które od niemal dwóch lat przebywają w Polsce. Ich rodzicami są Polacy. W 2021 roku matka dzieci, za zgodą ojca, wyjechała na wakacje z Irlandii do Polski, a następnie poinformowała, że zostaje na stałe. Ojciec nie wyraził na to zgody i zwrócił się do polskich sądów z wnioskiem o zarządzenie powrotu dzieci. Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie sądu pierwszej instancji nakazujące powrót obojga dzieci do Irlandii. Matka nie zastosowała się do orzeczenia, a następnie Rzecznik Praw Dziecka i Prokurator Generalny zgłosili żądanie wstrzymania jego wykonania. Sąd Apelacyjny w Warszawie wyraził wątpliwości co do zgodności tego z wymogiem szybkości, przewidzianym w unijnych przepisach, i zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu o wykładnię. IAR/w lp/d OW/w Siekaj

facebook
by e-smart.pl