Min. sprawiedliwości o immunitetecie sędziego

Senat-minister sprawiedliwości-Tomasz Szmydt-immunitet Sąd dyscyplinarny przy NSA uchylił immunitet sędziego Tomasza Szmydta. Wnosiła o to do Naczelnego Sądu Administracyjnego Prokuratura Krajowa. Mówił o tym dziennikarzom minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny Adam Bodnar.. Dodawał, że wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Tomaszowi Szmydtowi ma dać podstawę do wydania za nim listu gończego. Adam Bodnar nie wykluczył, że należałoby się zastanowić nad zmianami w nieograniczonym dostępie sędziów i prokuratorów do informacji niejawnych. Jak powiedział, zmusza do tego sytuacja, z jaką mamy do czynienia w Polsce i w Europie. „Jest to na tyle ważna i delikatna kwestia, że nie należy wylewać dziecka z kąpielą” – powiedział. Dodał, że trzeba pogodzić z jednej strony interes w postaci niezależności sądownictwa, z drugiej – w postaci bezpieczeństwa państwa. „Czeka nas poważna debata na ten temat” – zaznaczył. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie udziału w działalności obcego wywiadu przez sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Tomasza Szmydta. Sędzia poprosił dwa dni temu o azyl polityczny i opiekę na Białorusi. Sędzia wystąpił a poniedziałek na konferencji prasowej w białoruskiej rządowej Agencji Biełta. Od tego czasu pojawił się w innych w mediach rosyjskojęzycznych, m.in. w programie telewizyjnym głównego propagandysty Kremla, Władimira Sołowiowa i w stacji Russia Today. W każdym z wywiadów szkaluje Polskę, jej władze, chwali Białoruś i Rosję. Polskie władze nie ukrywają, że wyjazd Szmydta na Białoruś i jego domniemana współpraca z rosyjskimi służbami jest sytuacją bardzo poważną. Szmydt orzekał miedzy innymi w sprawach dotyczących informacji niejawnych, w tym o klauzuli „tajne”, „NATO secret”, „EU secret”, pracował także w ministerstwie sprawiedliwości i biurze Krajowej Rady Sądownictwa. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Naukowicz

facebook
by e-smart.pl