Min. M. Maląg ogłosiła drugą edycję konkursu „Po pierwsze Rodzina”

Marlena Maląg zachęca wszystkie organizacje pozarządowe działające na rzecz wsparcia rodzin do udziału w konkursie „Po pierwsze Rodzina”. Główne cele konkursu to wspieranie małżeństwa oraz tworzenie przyjaznego rodzinom otoczenia. Minister Maląg – ogłaszając drugą edycję konkursu – zaznaczyła, że dobre działania dla rodzin są niezwykle potrzebne, choćby dlatego, że jesteśmy w okresie pułapki demograficznej. „Działania, które nasz resort podejmuje mają przyczynić się do tego, aby młodzi ludzie decydowali się na zawieranie małżeństw i aby w tych małżeństwach rodziły się dzieci” – mówiła minister. Dodała, że ważne jest tworzenie dobrego klimatu dla rodziny i zachęcała do składania ofert w konkursie „Po pierwsze Rodzina”, które mają wzmocnić rodzinę. Na realizację projektów tworzących przyjazne otoczenie dla rodziny organizacje z trzeciego sektora mogą uzyskać do 8,4 miliona złotych. Nabór wniosków rozpocznie się 9 kwietnia – wyjaśniła pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej wiceminister Barbara Socha. Zaznaczyła, że w najbliższy piątek zostanie uruchomiona specjalna strona, za pośrednictwem której będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów stworzonych przez organizacje pozarządowe. Zgłoszenia można będzie składać do końca kwietnia. Przewodnicząca Rady Rodziny Dorota Bojemska podkreśliła, że małżeństwo to najlepsze środowisko opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci. Zaznaczyła, że najbardziej wpływowymi dla dziecka ludźmi na świecie są mama i tata. To oni kształtują świat wartości swoich dzieci. „Szczęśliwe dzieci to przede wszystkim te, które mają szczęśliwych rodziców” – mówiła przewodnicząca Rady Rodziny. Dlatego wzmacnianie tego najbliższego człowiekowi środowiska jest niezwykle ważne. Dorota Bojemska powołała się na dane, z których wynika, że dla 80 procent Polaków wartości rodzinne są najistotniejsze.

 

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Łukowska/i ms/w hm/ MG

facebook
by e-smart.pl