Min. kultury i dziedzictwa narodowego P.Gliński o portalu „Dziedzictwo za granicą. Baza poloników”

P.Gliński – portal – „Baza poloników” Narodowy Instytut Dziedzictwa Kulturowego Za Granicą „Polonika” zaprezentował portal internetowy „Dziedzictwo za granicą. Baza poloników”. Ma on służyć do szybkiego i skutecznego uzyskania informacji, dotyczących polskiej spuścizny kulturowej poza granicami Polski. Podczas prezentacji portalu wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podkreślał, że jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie. „Portal było długo oczekiwanym przedsięwzięciem, na którym można znaleźć informacje o polskim dziedzictwie za granicą w trzech obszarach: nagrobki i cmentarze, polonika – najróżniejsze miejsca związane z polskim dziedzictwem oraz cmentarze i groby wojenne” – powiedział minister kultury. Piotr Gliński podkreślił, że portal wpisuje się w politykę historyczną Polski, mającą na celu pielęgnowanie pamięci o naszej spuściźnie kulturowej oraz rozwijanie wiedzy o naszym materialnym dziedzictwie. „To służy debacie, wymianie informacji, służy informacjom tym wszystkim, którzy jeżdżą po świecie i stykają się z polskim dziedzictwem – mają teraz znacznie ułatwiony dostęp do tych informacji, do wiedzy i mogą także sygnalizować potrzebę różnych zmian i rozwoju, bo portal to jest coś co się cały czas rozwija” – podkreślił wicepremier Gliński. Na portalu www.baza.polonika.pl znajdują się obecnie ponad 44 tysiące wpisów, dotyczących polskich zabytków za granicą, i jest on nieustannie rozwijany.Informacyjna Agencja Radiowa IAR #Banach/w Siekaj

facebook
by e-smart.pl