MEiN: 15 mln złotych dla publicznych uczelni zawodowych

MEiN – Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości – W. Murdzek Piętnaście milionów złotych dla piętnastu publicznych uczelni zawodowych – Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało środki uczelniom zawodowym w ramach programu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”. Wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek powiedział, że środki są przeznaczone na doskonalenie jakości kształcenia, ale resort nie narzuca, w jaki sposób uczelnie zawodowe powinny to zrobić. „Władze uczelni powinny podejmować decyzje, żeby wzmacniać potencjał dydaktyczny. Żeby ten potencjał jak najbardziej korelować z oczekiwaniami w regionie i jak najlepiej przygotowywać, żeby absolwenci byli dumą uczelni” – mówi wiceminister. Każda uczelnia w programie mogła dostać maksymalnie 1 milion złotych.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Ingram/w Wj

facebook
by e-smart.pl