Mecenas Monika Horna-Cieślak wybrana przez Sejm na Rzecznika Praw Dziecka

Dziś Sejm wybrał nowego Rzecznika Praw Dziecka.
Wydaje się, że Pani mecenas Monika Horna-Cieślak jest dobrą kandydatką na to stanowisko.
Mieliśmy okazję mieć kontakt z Panią mecenas przy okazji prac nad tzw. ustawą Kamilka.
Liczymy, że zajmie się sprawą ograniczenia dostępu dzieci do pornografii, wsparciem psychologicznym dla młodzieży, walką z pedofilią.
Wspieranie Tęczowych Piątków i zrównywanie ich ze Świętem Zmarłych (o którym wspomina w wywiadzie dla PAP) to poważne nieporozumienie.
Tym niemniej dotychczasowe działania kandydatki dają nadzieję, że wniesie dobry powiew dla działań Urzędu.
fot. PAP/ Leszek Szymański
facebook
by e-smart.pl