Marszałek Sejmu wspomina 30. rocznicę wyjścia wojsk rosyjskich z Polski

Legnica – Elżbieta Witek – wojska rosyjskie – 30. rocznica – Polska Zobaczyliśmy jak niszczyli nasze miasta, fabryki, wywozili sprzęt – tak 30. rocznicę wyjścia wojsk rosyjskich z Polski wspomina marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Podczas uroczystości w Legnicy polityk podkreśliła, że przyjście Sowietów w 1945 roku oznaczało nową okupację naszego kraju. „Ta okupacja trwała 48 lat” – mówiła Elżbieta Witek. Jak zaznaczyła, Sowieci podporządkowali sobie spore części wielu miast i tak było nie tylko w przypadku Legnicy. „Mieli tam szkoły, przedszkola, sklepy, administrację, mieli wszystko. Oni mieli wszystko, my nie mieliśmy nic” – powiedziała marszłek. „U nich w sklepie można było dostać wszystko, u nas były puste półki. Byli odgrodzeni wysokim murem, do końca nie wiedzieliśmy jak wygląda to ich miasto w polskim mieście”. Jak dodała marszałek Sejmu, dopiero 30 lat temu okazało się, co da wielu polskich miast oznaczał pobyt Sowietów. „To nie byli żołnierze, to byli żołdacy. Niszczyli wszystko, co było wartościowe, wywozili stąd, niszczyli całe fabryki, wywozili sprzęt, nie wiedzieli jaką wartość mają zabytki, dzieła sztuki. One dla nich nie przedstawiały absolutnie żadnej wartości” – powiedziała Elżbieta Witek. Obecność czerwonoarmistów była jednym z przejawów ograniczonej suwerenności Polski po II wojnie światowej. Kilkadziesiąt tysięcy sowieckich żołnierzy, tworzących tak zwaną Północną Grupę Wojsk Armii Czerwonej, znajdowało się w ponad 70 miejscowościach, zlokalizowanych głównie w zachodniej i północnej części kraju, a dowództwo ulokowano w Legnicy. Wojska radzieckie przebywały w Polsce bez jakichkolwiek uregulowań prawnych aż do czasu podpisania porozumienia między władzami ZSRR i PRL w połowie lat 50-tych. Szczegółowe ustalenia określiły stan osobowy wojsk sowieckich na 62-66 tysięcy żołnierzy – 40 tysięcy w wojskach lądowych, 17 tysięcy w lotnictwie i 7 tysięcy w marynarce wojennej. 30 lat temu, 17 września, w symboliczny dzień dla Polaków, to jest 54. rocznicę sowieckiej agresji na Rzeczpospolitą, dowódca Północnej Grupy Wojsk, generał Leonid Kowaliow, złożył meldunek o zakończeniu procesu wycofywania wojsk. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Darmoros/w Siekaj

facebook
by e-smart.pl