Manifestacja Stop Demoralizacji Dzieci

Szanowni Mieszkańcy Gdańska,

 

Bardzo dziękuję za to, że tak licznie przybyliście na dzisiejszą pikietę.

Zgromadziliśmy się dzisiaj, ponieważ na sercu leży nam dobro naszych dzieci.

Chcemy wyraźnie zaprotestować przeciwko coraz bardziej agresywnym próbom demoralizacji dzieci.

Dzisiejsze głosowania jednoznacznie obnażają intencje zarządu miasta Gdańsk i wpisują się w konsekwentną strategię niszczenia wartości zdrowej rodziny.

Już w listopadzie próbowano wprowadzić do szkół i urzędów treści związane z promocją lobby LGBT. Z dyskusji wykluczono, osoby i organizacje, reprezentujące głos rodzin, w tym naszą Fundację, Fundację Mamy i i Taty.

Na szczęście mieszkańcy nie dali swojej zgody na takową promocję.

Kolejną odsłonę demoralizacji, chciał zafundować, za Wasze pieniądze, Pan Prezydent Paweł Adamowicz.

Broszura ZdroveLove to przykład skandalicznej seksualizacji dzieci stojącej w całkowitej kontrze wobec tego, jak wychowujemy nasze dzieci. Naszym dzieciom wskazujemy ideał wzajemnego szacunku, pięknej miłości, budowania dobrych i zdrowych relacji. Jako rodzice wiemy jak istotna w związku jest sfera związana z czułością i seksualnością. Jednak budowanie udanego związku i szczęśliwego związku zaczyna się od tworzenia między dwojgiem ludzi relacji opartej o miłość i zaufanie. To co proponuje ulotka ZdroveLove to bezmyślna kopulacja z kimkolwiek i gdziekolwiek byle z użyciem prezerwatywy. Nie ma na to naszej zgody! NIE DLA ZDROVELOVE!

Nasze zastrzeżenia wobec broszury ZdroveLove scharakteryzowaliśmy w najważniejszych punktach naszej ekspertyzy. Owa broszura:

  • w ani jednym punkcie nie odnosi się do wartości związanych z wiernością w związku, całkowicie oddziela sferę miłości i seksualności, a także nie wspomina, o korzyściach dla dzieci związanych z wychowania przez rodziców żyjących w trwałym związku małżeńskim
  • nie wspomina o wstrzemięźliwości seksualnej jako właściwej drodze budowania relacji przez osoby małoletnie i niepełnoletnie
  • zachęca do masturbacji: „Gdy zaczynasz dorastać, pojawia się też u Ciebie napięcie seksualne. Jednym ze sposobów jego rozładowania jest masturbacja. Większość ludzi. kobiet i mężczyzn masturbuje się. Masturbacja to jeden z normalnych i zdrowych przejawów seksualności, zarówno samodzielnie, jak i w relacji”
  • stwierdza, iż „W oparciu o współczesną wiedzę, bycie osobą heteroseksualną, homoseksualną czy biseksualną to naturalny, uprawniony i zdrowy sposób wyrażania się seksualności. Jeśli jesteś osobą LGBTIQ pamiętaj, że masz prawo być sobą i tworzyć takie relacje intymne, jakie będą dla Ciebie satysfakcjonujące.” Nie wspomina o ryzyku zdrowotnym związanym z kulturą życia i zachowaniami seksualnymi mniejszości seksualnych
  • promuje stosowanie środków antykoncepcyjnych w tym środków hormonalnych. Aktualna wiedza naukowa jednoznacznie podkreśla negatywne konsekwencje zdrowotne stosowania antykoncepcji hormonalnej przez osoby młode. Niestety broszura nie wspomina o tym fakcie
  • zachęca do używania prezerwatyw, chociaż w przypadku używania ich przez dzieci i młodzież ich skuteczność jest niska
  • promuje tzw. prawa seksualne, jednym z nich jest swobodny dostęp do aborcji
  • nie odnosi się do moralnych  aspektów związanych z płciowością.

Co najważniejsze, broszura głosi młodym ludziom, iż „Twoje życie seksualne jest Twoje; nie musisz się z niego tłumaczyć.” Kwestionuje prawo rodziców do wychowania dzieci małoletnich i niepełnoletnich w zgodzie ze swoimi wartościami i budowania głębokich relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi w tym opartych na zaufaniu względem siebie.

Nie ma naszej zgody na demoralizację i seksualizację dzieci. To my ponosimy odpowiedzialność za nasze dzieci. Nasze wieloletnie starania wychowawcze nie zostaną zaprzepaszczone przez bezmyślną i agresywną politykę miasta naruszającą dobro rodziny!

Panie Prezydencie Adamowicz – odczep się Pan od naszych dzieci!

Dziś mamy kolejną odsłonę demoralizacji dzieci i rozmywania wartość rodzinnych. I znów próbuje przeforsować się tzw. Szkolenia antydyskryminacyjne będące de facto promocją niszowych zachowań seksualnych. Organizacje skrajnie lewicowe próbują drenować budżet miasta na eventy związane z promocją mniejszości seksualnych, dedykowanej dla tychże mniejszości służby zdrowia czy kampanii promujących styl życia reprezentowany przez mniejszości seksualne.

Za skandaliczną uważamy próbę tworzenia parytetów ze względu na preferencje seksualne czy obecności przedstawicieli mniejszości seksualnych we wszystkich wydarzeniach miasta Gdańsk.

Nie ma tutaj czasu na wyliczanie wszystkich rekomendacji, które de facto, dają organizacjom promującym aberracje, znaczne przywileje w porównaniu z klasycznie definiowanymi rodzinami.

Włodarzom Miasta Gdańsk stawiamy jedno pytanie. Czy w promowaniu niszowych zachowań seksualnych, rozwiązłości i dewiacji, będziecie mieli odwagę przyjść do dzieci wychowywanych przez muzułmanów, wyznawców Judaizmu czy chrześcijan i powiedzieć tym dzieciom, że ideały, którymi żyją, są bezwartościowe? Przyjdziecie i powiecie im to?

Że ideał czystej miłości, odpowiedzialności za drugiego człowieka, wzajemnego zaufania jest nic nie warty, wobec promowanej przez Was naczelnej zasady przyjemności?

Że dzieci, które żyją ideami czystej miłości są gorsze wobec tych, które te idee odrzuciły?

Dzieci mają prawo do swojego dzieciństwa, dzieci chcą mieć dzieciństwo nie obciążone kłopotami dorosłych i problemami grup mających problemy ze swoją tożsamością seksualną. A my jako rodzice mają prawo chronić nasze dzieci!

Są dzieci, bardzo liczne dzieci, znamy je z naszych domów i z naszego otoczenia, dzieci, które chcą podążać za Chrystusem w sposób czysty i niewinny. Dlaczego tak bardzo zależy Wam na zniszczeniu tej niewinności? Dlaczego nie szanujecie niewinności dzieci i prawa rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z tymi pięknymi ideami?

Jesteśmy dzisiaj tutaj, żeby prosić Was: opamiętajcie się, i jasno powiedzieć: nie pozwolimy na demoralizację i zniszczenie naszych dzieci.

Apelujemy do mieszkańców, organizacji poza-rządowych, radnych miasta, Kościoła i organizacji wyznaniowych: stańmy razem w obronie praw dzieci i rodziców.
Nie pozwólmy zniszczyć wieloletniej pracy wychowawczej nas rodziców przez bezmyślną i koniunkturalną politykę władz miasta Gdańsk. Nie pozwolimy zdemoralizować naszych dzieci lobby deprawatorów seksualnych!

Dziękuję, że tu jesteście!

Razem głośno wykrzyczmy:

Cała Polska chroni dzieci!

Marek Grabowski

 

Prezes Fundacji Mamy i Taty

 

facebook
by e-smart.pl