Małżeństwo – Droga Naszego Życia

małżeństwo jako najlepsza forma profilaktyki przed przestestępczością Plakat

Materiał pokonferencyjne

Strona kampanii

Ogólnopolska kampania społeczna Fundacji Mamy i Taty „Małżeństwo – Droga Naszego Życia” była prowadzona w mediach tradycyjnych oraz social mediach. Nie tylko pozwoliła dotrzeć do licznych odbiorców z przekazem o wartości małżeństwa, ale i wzbudziła dyskusję publiczną na ten temat. 30 sekundowy spot, promujący wartość dzielenia życia ze współmałżonkiem, obejrzało przeszło 200 tys. widzów kinowych, a na platformie YouTube film wyświetlono ponad 1,5 mln razy. Materiał radiowy uzyskał zasięg przeszło 850 tys. słuchaczy. Reklamę prasową opublikowano w regionalnych wydaniach popularnych dzienników: Fakcie i Super Expressie.

Kampania „Małżeństwo – Droga Naszego Życia” wywołała debatę publiczną na temat kondycji oraz społecznego i kulturowego znaczenia rodziny. W dyskusji ścierały się głosy aprobaty ze strony pism katolickich (Idziemy, Przewodnik Katolicki) oraz krytyczne, pochodzące z innych mediów (Mamadu.pl). Poza tym o kampanii informowały m.in. programy Polskiego Radia. W radiowej Jedynce, a także w TVP na temat kampanii wypowiadał się prezes Fundacji Mamy i Taty Marek Grabowski.

– Liczba rozwodów świadczy niestety o kryzysie instytucji małżeństwa – powiedział w jednym z wywiadów. – Źródło problemów tkwi przede wszystkim w konsumpcyjnym podejściu do życia, lansowanym przez kulturę popularną. Badania, które przeprowadziliśmy na potrzeby kampanii, pokazują, że Polacy uważają małżeństwo za bardziej wartościową formę związku niż np. konkubinat. Dlatego powinniśmy przeciwstawiać się wszechobecnemu konsumpcjonizmowi i w trosce o przyszłość naszych dzieci promować wartości związane z małżeństwem, takie jak stabilizacja i odpowiedzialność. Trwałe małżeństwo i rodzina to fundament polskiego życia społecznego.

Kluczowym elementem kampanii były badania społeczne (jakościowe oraz ilościowe) zrealizowane przez firmę badawczą Maison & Partners na reprezentatywnej grupie Polaków. Wynika z nich, że małżeństwo nadal jest postrzegane częściej jako wartość niż przeżytek, a jedną z głównych przyczyn ciągłego spadku liczby zawieranych małżeństw są negatywne stereotypy. Badania pokazują również, że małżeństwa są rzadziej kojarzone z patologiami i przestępczością niż inne formy związków, zaś stabilna i trwała rodzina przyczynia się do lepszego przekazywania wartości i norm dzieciom, a co za tym idzie mniejszej podatności na zachowania ryzykowne i przestępcze. Intuicje respondentów potwierdzili naukowcy. W ramach kampanii Fundacja Mamy i Taty zorganizowała konferencję naukową pt. „Małżeństwo jako optymalna forma profilaktyki problemów społecznych”, w której wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz prof. Dominika Maison (UW) i prof. Ewa Nowicka-Rusek (Collegium Civitas). Ogólnopolska kampania społeczna Fundacji Mamy i Taty „Małżeństwo – Droga Naszego Życia” była współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.

Mama i Tata Logo

Fundacja Mamy i Taty

biuro@mamaitata.org.pl
tel: +48 519366644

facebook
by e-smart.pl