Majowy list do Sympatyków Fundacji. Powstrzymajmy łamanie praw rodziców. Dziś Warszawa – jutro cała Polska.

Szanowni Przyjaciele i Darczyńcy Fundacji Mamy i Taty,

 

Presja ma sens. Ostatnia petycja Fundacji Mamy i Taty przyczyniła się do zablokowania polskiej edycji „Magii Nagości” – audycji mającej negatywny wpływ na młodzież.

Przygotowujemy zmiany do procedowanej w polskim parlamencie Ustawy o Radiofonii i Telewizji. Będziemy Was informować o postępach prac.

 

Dziś prosimy o dołączenie do sprzeciwu wobec projektu Budżetu Partycypacyjnego Warszawy. Dziś złożyliśmy w Urzędzie Miasta Warszawa petycję „w sprawie wycofania się przez Miasto Stołeczne Warszawa z procedowania projektu pt. Edukacja seksualna – dobrowolne warsztaty i działania animacyjne dotyczące aspektów zdrowia, dojrzewania i przeciwdziałania przemocy dla młodzieży i dorosłych, w ramach Budżetu Obywatelskiego stolicy na 2022 r.

 

| Prosimy o podpisanie petycji. Kliknij – przeczytaj – podpisz – podaj dalej

 

W uzasadnieniu petycji przygotowanym przez Profesor Prawa Ustrojowego możemy przeczytać, iż „Edukacja seksualna – dobrowolne warsztaty i działania animacyjne dotyczące aspektów zdrowia, dojrzewania i przeciwdziałania przemocy dla młodzieży i dorosłych wskazuje na możliwość naruszenia przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w zakresie, w jakim stwarza zagrożenie dla wartości wywodzących się z chrześcijańskiego dziedzictwa Narodu Polskiego (Wstęp do Konstytucji), konstytucyjnej gwarancji ochrony i opieki Rzeczypospolitej Polskiej wobec małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny oraz macierzyństwa i rodzicielstwa (art. 18 Konstytucji), prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 Konstytucji) oraz konstytucyjnej zasady dobra dziecka (art. 72 Konstytucji).”

Ponadto „wśród unormowań konstytucyjnych, które odgrywają pierwszoplanową rolę w obszarze nawiązania do wartości chrześcijańskich znajduje się art. 18 Konstytucji, w świetle którego małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten został wprowadzony do polskiej Konstytucji w celu przeciwdziałania tendencji do występującego w Europie procesu legalizacji tzw. małżeństw homoseksualnych oraz pozbawiania rodziców wpływu na proces wychowywania ich dzieci przez indoktrynację ze strony władz publicznych. Przedstawiony projekt stoi w ewidentnej sprzeczności z tak nakreślonymi wartościami konstytucyjnymi, które wprost nawiązują do chrześcijańskiej tradycji Narodu Polskiego. Pod pretekstem ochrony praw osób LGBT ma na celu promowanie zachowań aberracyjnych, osłabiających wspólnotę obywatelską, której podstawę stanowi rodzina będąca naturalnym środowiskiem wychowania dziecka. [..]

Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. Dla tzw. edukacji seksualnej dziecka kluczowe znaczenie ma kwestia ustalenia stopnia jego dojrzałości. Nie można z góry ustalić, kiedy dziecko osiąga odpowiednią dojrzałość, pozwalającą na uczestniczenie w zajęciach z tzw. edukacji seksualnej. Proces dojrzewania dziecka jest zbyt skomplikowany, by przyjąć pod tym względem jednolite rozwiązanie. Dlatego rodzice powinni odgrywać decydującą rolę w procesie ustalenia stopnia dojrzałości dziecka. W konsekwencji oznacza to, że udział dziecka w zajęciach z tzw. edukacji seksualnej powinien być każdorazowo uzależniony od zgody przedstawiciela ustawowego (matki lub ojca). Przedstawiony projekt kłóci się pod tym względem z wnioskami wypływającymi z analizy art. 48 Konstytucji. Projektodawca nie zagwarantował w procesie rekrutacji każdorazowego badania psychologicznego określającego stopień dojrzałości dziecka.”

 

| Prosimy o podpisanie petycji. Kliknij – przeczytaj – podpisz – podaj dalej

 

 

Urząd Miasta nie odpowiedział nam na następujące pytania:

  1. Według jakiego programu będą realizowane zajęcia.
  2. W jakich miejscach będą realizowane warsztaty i działania performatywne.
  3. Gdzie i w jaki sposób będzie prowadzona rekrutacja dzieci i młodzieży do udziału w zajęciach. Czy dzieci i młodzież będą rekrutowane w szkołach i przedszkolach?
  4. Od jakiego wieku dziecka planowane są zajęcia i działania performatywne. Czy planowany jest podział na grupy wiekowe?
  5. W jaki sposób i gdzie będą zbierane i przetwarzane zgody rodziców/ opiekunów prawnych na udział dzieci w zajęciach oraz zabezpieczana ochrona danych osobowych. Czy zgody te będą zbierane na terenie szkół i przedszkoli?

 

Jeszcze raz gorąco zachęcamy do podpisania petycji. Powstrzymajmy działania godzące w prawa rodziców. Dziś chcą to zrobić w Warszawie, jutro w całej Polsce.

 

Dziękujemy za każdą wpłatę i pomoc cykliczną. Bez nich nie jest możliwe prowadzenie badań, przygotowywanie analiz ani działania bieżące.

 

Pozdrawiamy serdecznie,

 

Marek Grabowski, Prezes Fundacji Mamy i Taty

Monika Chilewicz, Dyrektor Generalna Fundacji Mamy i Taty

 

 

 

zdj. Pixabay.com

facebook
by e-smart.pl