M. Ociepa o propozycjach OdNowy RP: nowy format polityki zagranicznej, agencja ds. walki z dezinformacją, program Rozświetlamy Polskę

Stowarzyszenie OdNowa RP – Marcin Ociepa – kongres – Zjednoczona Prawica Powołanie agencji do spraw walki z dezinformacją, program wymiany oświetlenia ulicznego oraz nowy format współpracy zagranicznej „Gdańska Ósemka” – to niektóre z propozycji programowych Stowarzyszenia OdNowa RP. To formacja wchodząca w skład Zjednoczonej Prawicy. W Warszawie zorganizowano Kongres Programowy Stowarzyszenia OdNowa RP. Lider organizacji, wiceszef MON Marcin Ociepa podkreślał, że strategiczną wizją jego ruchu jest wizja kraju wolności i solidarności. Filary działalności stowarzyszenia – to jak zaznaczał jego prezes – bezpieczeństwo, samorządność, przedsiębiorczość i nowe pokolenie. Marcin Ociepa zwracał uwagę na konieczność wzmacniania polskiej armii. Wiceminister skrytykował również próby atakowania żołnierzy i funkcjonariuszy strzegących m. in. wschodniej granicy. „Zdecydowana większość Polaków szanuje żołnierzy, funkcjonariuszy państwa polskiego, a obronę granicy uważa za konieczność. Najwyższy czas, by ta milcząca większość doszła do głosu, odpowiedzią OdNowy będzie zainicjowanie powstawania w każdym województwie społecznych komitetów wsparcia Sił Zbrojnych, zrzeszających lokalne autorytety – zapowiedział. Jak wyjaśniał lider OdNowy, komitety miałyby inicjować oddolne wydarzenia promujące historię, wiedzę o rozwoju oraz służbę w Wojsku Polskim. Marcin Ociepa mówił również o potrzebie wzmocnienia współpracy z krajami bałtyckimi oraz skandynawskimi, w tym przyszłymi członkami NATO – Szwecją i Finlandią. Miałoby służyć temu utworzenie nowego formatu – tak zwanej Gdańskiej Ósemki. Lider Stowarzyszenia OdNowa RP akcentował także rolę samorządów. Jak mówił Marcin Ociepa, nie ma wolności bez samorządności, jednak samorządy nie mogą być „udzielnymi księstwami”. W obszarze samorządności OdNowa proponuje też kilka rozwiązań programowych. „Chcemy utworzenia Krajowej Szkoły Administracji Samorządowej, która na wzór Krajowej Szkoły Administracji Publicznej będzie kształcić w duchu służby państwu polskiemu kadry dla urzędów samorządowych, będących przecież najbliżej obywateli. Ponadto jest już gotowy nasz autorski program kompleksowej wymiany oświetlenia naszych ulic, instytucji publicznych pod nazwą Rozświetlamy Polskę, który będzie realizowany poprzez otwarty nabór wniosków samorządowych. Poprawa bezpieczeństwa i energooszczędność w jednym” – powiedział Marcin Ociepa. Stowarzyszenie OdNowa RP powołali byli politycy Porozumienia. W szeregach organizacji jest pięcioro posłów, w tym czterech wiceministrów. Na kongresie OdNowy pojawili się premier Mateusz Morawiecki, wicepremierzy – Piotr Gliński, Mariusz Błaszczak i Jacek Sasin, a także samorządowcy oraz ambasadorowie kilku państw, m.in. Niemiec, Holandii, Korei Południowej i Arabii Saudyjskiej.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Darmoros/i wz/w Wj

facebook
by e-smart.pl