M. Morawiecki o przekazaniu kolekcji sreber do zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu

Mateusz Morawiecki – Muzeum Narodowe w Poznaniu – kolekcja sreber Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że tylko wspólnym wysiłkiem całego narodu można obronić polską wolność i niepodległość. Szef polskiego rządu uczestniczył w uroczystości przekazania kolekcji sreber z dawnego Funduszu Obrony Narodowej do zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.To przedmioty przekazane przez społeczeństwo przed 2. wojną światową na rzecz dozbrajania polskiej armii w obliczu zagrożenia ze strony hitlerowskich Niemiec. Mateusz Morawiecki podkreślił ofiarność społeczeństwa w tamtym czasie: „Bardzo wiele tych wspaniałych przedmiotów nie mogło być wykorzystanych w celu, do którego zostały przekazane. Czyli na rzecz wzmocnienia obrony narodowej, ponieważ wojna zaskoczyła do pewnego stopnia Polskę i całą Europę” – dodał Mateusz Morawiecki. Fundusz Obrony Narodowej został utworzony w 1936 roku dekretem ówczesnego prezydenta Ignacego Mościckiego. Polacy niezwykle ofiarnie zasilili Fundusz zarówno gotówką, jak i nieruchomościami, kosztownościami, zbożem, zwierzętami rzeźnymi i nieodpłatną pracą na rzecz armii. Po niemieckiej napaści na Polskę we wrześniu 1939 roku niewykorzystane dary rzeczowe wywieziono za granicę, gdzie zostały podzielone na część „srebrną” i „złotą”. „Srebrny” Fundusz Obrony Narodowej powrócił do Polski w 1976 roku.IAR/ Informacyjna Agencja Radiowa/ #Szymczakowska/i wz/w to/

facebook
by e-smart.pl