Lublin: wystawa o Wolnych Związkach Zawodowych

Lublin-Wolne Związki Zawodowe-wystawa „W walce o lepszą przyszłość. Wolne Związki Zawodowe 1978 – 1980” – to tytuł wystawy, która została otwarta w Lublinie. Na kilkunasut planszach przedstawiono historię wolnych związków zawodowych, a także ludzi, którzy je tworzyli i w nich działali. „W latach 1978 -1980 działaczom udało się wiele osiągnąć” – mówi dyrektor Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Robert Derewenda. Działacze pokazywali, że związki zawodowe, utworzone przez komunistów przy zakładach pracy, to nie są związki, które de facto reprezentują pracowników. Dzięki temu robotnicy zrozumieli, że muszą tworzyć nowe, niezależne, samorządne związki zawodowe, które będą ich reprezentować wobec władzy komunistycznej. W roku 1980 strajki robotników ogarnęły całą Polskę. Wystawę „Wolne Związki Zawodowe 1978 -1980” można oglądać przed na Placu Łokietka przed lubelskim ratuszem do 4 kwietnia. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/PR Lublin/Maczulski/w dw

facebook
by e-smart.pl