Listy od prezydenta i marszałek Sejmu na 84. rocznicę napaści Rosji sowieckiej na Polskę

84. rocz. napaści Rosji sowieckiej na Polskę – Listy – A. Duda – E. Witek „Dzisiejsza data przypomina nam, Polakom, o jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w naszej historii najnowszej, jakim była napaść Rosji sowieckiej na Polskę”- napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników głównych obchodów 84. rocznicy napaści Rosji sowieckiej na Polskę w Warszawie. . Prezydent w liście odczytanym przez jego doradcę Tadeusza Deszkiewicza, oddaje cześć ofiarom tamtych wydarzeń. „Razem z państwem pragnę oddać hołd wszystkim ofiarom agresji dokonanej w porozumieniu z hitlerowskimi Niemcami na podstawie tajnych postanowień paktu Ribbentrop-Mołotow. Pochylam głowę na znak czci dla tych, których upamiętania tutejszy pomnik: oficerów Wojska Polskiego i innych ofiar zbrodni katyńskiej, rodaków uwięzionych w łagrach i deportowanych w odległe rejony ZSRR” – zaznaczył prezydent. Prezydent w liście podziękował także tym wszystkim, „którzy w rocznicę 17 września 1939 roku dają świadectwo narodowej pamięci”. „Łączę się z Państwem ,składając dzisiaj kwiaty pod pomnikiem katyńskim w New Jersey” – dodał. Prezydent zwrócił uwagę, że „dziś nowy rosyjski dyktator próbuje wskrzesić to mroczne imperium”. „Kwestionuje prawo do samostanowienia narodów i niezależności państw, które wybrały własną drogę ku przyszłości. Usiłuje zagarnąć terytorium i podporządkować sobie naród ukraiński” – przypomniał. Zaznaczył ponadto, że „historyczne analogie tych współczesnych zagrożeń jawią się nam teraz szczególnie wyraziście. Dlatego Polska i inne kraje naszego regionu Europy, mając w pamięci swoje wcześniejsze bolesne doświadczenia, stanowczo sprzeciwiają się rosyjskiemu neoimperializmowi. I dlatego też, jak co roku, przypominamy o tamtym 17 września 1939 roku, aby był on przestrogą dla całego wolnego świata”. – podkreślił prezydent. List do uczestników obchodów rocznicowych skierowała również marszałek Sejmu Elżbieta Witek. „17 września 1939 roku dopełnił się złowrogi sojusz dwóch totalitaryzmów, którego celem była likwidacja państwa polskiego. Na wschodnich ziemiach Polski Armia Czerwona rozpoczęła terror i eksterminację obywateli Rzeczpospolitej. Represje były skierowane nie tylko przeciwko żołnierzom, lecz także przeciwko ludności cywilnej, szczególnie inteligencji”- napisała marszałek w liście odczytanym przez zastępcę szefa Kancelarii Sejmu Christiana Młynarka. „Skala deportacji i represji była porażająca. Objęła ponad półtora miliona naszych rodaków. Niewielu wróciło do ojczystego domu. Tysiące bestialsko zamordowanych spoczęło w zbiorowych, dotąd nie odnalezionych mogiłach” – pisała marszałek Sejmu. „Przez dziesięciolecia komunistyczna władza starannie fałszowała prawdę o niemieckich zbrodniach, o miejscach kaźni, obozach i zsyłkach, Ukrywała również wszelkie ślady napaści a także informacje o masowych deportacjach mieszkańców wschodnich terenów Polski”. – napisała w liście Elżbieta Witek.”Pielęgnowanie pamięci historycznej jest ważne szczególnie teraz, gdy na Ukrainie wciąż toczy się wojna. Z jeszcze większą mocą winna wybrzmieć prawda o Golgocie Wschodu, by zachodni świat w pełni zrozumiał imperialistyczne działania współczesnej Rosji” – zakończyła marszałek Sejmu.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Wosiek/w dwi/

facebook
by e-smart.pl