„Kurier Lubelski”: Politechnika Lubelska ma nowy tandemowy spektrometr mas

„Kurier Lubelski” – Politechnika Lubelska – tandemowy spektrometr mas Naukowcy z Politechniki Lubelskiej otrzymali urządzenie, dzięki któremu będą mogli badać z dużą dokładnością próbki ze środowiska pod kątem obecności różnych związków organicznych. Dziennik regionalny „Kurier Lubelski” pisze, że chodzi o takie substancje jak cytostatyki, czyli leki stosowane w leczeniu nowotworów, antybiotyki, niektóre hormony i związki, które wchodzą w skład środków ochrony roślin. Kierownik Katedry Konwersji Biomasy i Odpadów w Biopaliwa Politechniki Lubelskiej profesor Małgorzata Pawłowska wyjaśniła, że w tandemowym spektrometrze mas – tak nazywa się urządzenie – zastosowano dwa mechanizmy oddzielania od siebie jonów badanych substancji. Kwadrupol, czyli cztery, symetrycznie ułożone, równoległe metalowe pręty, który działa jak filtr przepuszczający tylko określone jony oraz analizator czasu przelotu, który różnicuje jony, wykorzystując różnice w prędkości ich przemieszczania się w próżni. Małgorzata Pawłowska podkreśliła, że tandemowy spektrometr mas pozwala zidentyfikować i określić zawartość w badanej próbce kilkudziesięciu tysięcy związków organicznych, nawet wtedy, gdy występują one w złożonych mieszaninach, a ich stężenie jest bardzo niskie. Dzięki urządzeniu lubelscy inżynierowie będą mogli badać na przykład, jakiego rodzaju zanieczyszczenia występują w ściekach szpitalnych, komunalnych i wodach powierzchniowych. Określą także, jaka jest ich ilość i trwałość w środowisku. „Kurier Lubelski” podaje, że urządzenie kosztowało prawie 2,4 miliona złotych. Zostało zakupione w ramach projektu „Centrum badawcze prośrodowiskowych i energooszczędnych materiałów oraz technologii”. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/kurierlubelski.pl & pollub.pl/d jl/i wz/w dw

facebook
by e-smart.pl