Krystyna Szajer o Marii Okońskiej – założycielce „Ósemek” w 10. rocznicę jej śmierci

Maria Okońska – 10. rocznica śmierci- Krystyna Szajer Krystyna Szajer z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego powiedziała, że założycielkę „Ósemek” Marię Okońską zapamiętała jako mamę, która nauczyła ją miłości do Boga. W Muzeum Archidiecezji Warszawskiej uczczono Marię Okońską – założycielkę Instytutu Prymasa Wyszyńskiego i najbliższą współpracownicę Prymasa Tysiąclecia – w 10. rocznicę jej śmierci (6 maja). Krystyna Szajer mówiła, że Marii Okońskiej zawdzięcza umiłowanie dobra. „Zapamiętałam ją, jako moją mamę, która mną kierowała, która przyjęła mnie do zespołu i która uczyła mnie miłości do Pana Boga, do Maryi i do Kościoła. To była naprawdę wspaniała kobieta” – tak wspominała założycielkę „Ósemek” Krystyna Szajer. „Maria Okońska bardzo kochała Kościół. W 1957 roku pojechała do Rzymu. Ksiądz prymas wyszedł już wtedy z więzienia i pojechał po kapelusz kardynalski do Rzymu. Maria Okońska wzięła udział w audiencji półprywatnej u Piusa XII, przypominała członkini Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. „Marysia była wzruszona i nie wiedziała, co ma mówić, ale powiedziała, że jest z grupy księdza kardynała Wyszyńskiego, wtedy Ojciec Święty tylko jedno powiedział, „Heroiczny wasz prymas, heroiczny wasz prymas”. I Maria Okońska wtedy w darze, podarowała Ojcu Świętemu Piusowi XII – różaniec więzienny księdza prymasa. To była wielka sprawa. Czasami troszeczkę żałowałyśmy, że ten różaniec nie został w Polsce, ale on tam gdzieś jest w Watykanie i pewnie swoje ma też tam do zrobienia” – zaznaczyła. Jak dodała Krystyna Szajer – „Marysia Okońska myślała również o spotkaniu z papieżem Pawłem VI, do którego ostatecznie doszło”. „W 1971 roku byłyśmy na beatyfikacji ojca Maksymiliana Kolbe – Marysia i siedem członkiń czyli „Ósemka” była na beatyfikacji. Byłyśmy bardzo związane z ojcem Maksymilianem – Marysia była w jego celi i tam złożyła przyrzeczenie ojcu Maksymilianowi – że zdobędzie świat dla Maryi cały. Wtedy też Maria Okońska wdziała się z papieżem Pawłem VI, ale to była krótka wizyta. Największe szczęście to był 1978 rok, kiedy papieżem został wybrany Jan Paweł II, którego Marysia znała, z którym miała kontakt i za którego się już modliłyśmy” – tłumaczyła Krystyna Szajer z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. W spotkaniu udział wzięły przyjaciółki założycielki „Ósemek” – Anna Rastawicka, Krystyna Szajer oraz Iwona Czarcińska. Publikację „Maria Okońska – Przez Maryję wszystko dla Boga – Wspomnienia 1948-1965” można nabyć w księgarni Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.Maria Okońska była absolwentką tajnych kompletów Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Ziem Zachodnich. Brała udział w Powstaniu Warszawskim pod pseudonimem „Emmanuela”. Była założycielką Instytutu Prymasa Wyszyńskiego i od 1942 bliską współpracownicą księdza Stefana Wyszyńskiego. Maria Okońska w 1948 aresztowana została przez UB za działalność duszpasterską i organizowanie obozów akademickich dla dziewcząt z całej Polski. Postanowieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Wosiek

facebook
by e-smart.pl