Konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy – środki unijne – MR – Emilewicz – konsultacje Rozpoczęły się konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy. To obszerny dokument, na podstawie którego Komisja Europejska ma przyznać środki na pobudzenie gospodarek członków UE po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz poinformowała, że resort zaproponował przeszło 200 projektów, do których można zgłosić uwagi do końca września. Jeden z nich dotyczy rozwoju przemysłu biotechnologicznego. „Wśród inwestycji, które są oczekiwane i które chcielibyśmy, aby w Polsce się zjawiły, są te, które wiążą się z bezpieczeństwem lekowym Polaków. Przygotowaliśmy zatem projekt związany z budową w Polsce hubu biotechnologicznego – miejsca, w którym, mamy nadzieję, będą powstawały terapie służące poprawie jakości życia i kondycji zdrowotnej Polaków. Wiemy, że to się nam długoterminowo opłaca” – mówiła Jadwiga Emilewicz. Wiceszefowa rządu wyjaśniła, że znaczna część projektów jest skupiona w obszarze cyfryzacji gospodarki i transformacji energetycznej. Oprócz oceny projektów przygotowanych przez poszczególne ministerstwa i samorządy, chętni – osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe – mogą też zgłosić swoje propozycje do Krajowego Planu Odbudowy. „Na naszej stronie, mam nadzieję, transparentnej i komunikatywnej, podzieliliśmy projekty na cztery obszary: odporne społeczeństwo, odporne państwo, odporne środowisko i odporna gospodarka” – wskazała wicepremier Jadwiga Emilewicz. „Zachęcamy do otwartości i dyskusji. Chcemy, aby to był plan nas wszystkich, bo tylko wtedy osiągniemy sukces i te środki będą mogły być szybko zainwestowane” – dodała minister rozwoju. Adres strony rządowej poświęconej Krajowemu Planowi Odbudowy to: planodbudowy.gov.pl. Rząd chce przedstawić gotową pierwszą wersję Krajowego Planu Odbudowy w drugiej połowie października, aby po ewentualnych uwagach lub akceptacji przez Komisję Europejską fundusze mogły zasilić polską gospodarkę już w przyszłym roku. Polska w ramach unijnego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności może otrzymać nieco ponad 57 mld euro.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Grygorcewicz/w dw

facebook
by e-smart.pl