Konkurs Teraz Polska Turystyka

Teraz Polska – M.Lipiński – A.Gut-Mostowy Fundacja Godła Promocyjnego Teraz Polska we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną organizuje drugą edycję konkursu na prace magisterskie. W tym roku jest on skierowany do autorów prac dotyczących rozwoju, marketingu i zarządzania w turystyce. Jak powiedział dyrektor konkursu Michał Lipiński, chodzi zarówno o turystykę polską, jak i zagraniczną, przyjazdową. „Do konkursu zapraszamy zarówno tegorocznych absolwentów, tegorocznych autorów prac magisterskich, jak i te wszystkie osoby, które prace magisterskie obroniły w roku poprzednim, ponieważ wszystkie prace, które zostały obronione od 1 stycznia 2022 roku do tego momentu mogą być zgłaszane” – dodał Michał Lipiński. Wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy powiedział, że dzięki konkursowi budowany jest pozytywny przekaz skierowany do młodzieży, studentów. „Warto pisać i interesować się turystyką w sposób bardziej taki usystematyzowany, naukowy, to jest dla nas bardzo ważne. Turystyka się zmienia, jest żywa, jak sami to obserwujemy i tym bardziej wszelkie zainteresowanie ze strony młodych osób jest dla nas bardzo cenne” – podkreślił minister Gut-Mostowy. Organizatorzy czekają na prace magisterskie o tematyce turystycznej do końca października. Autor najlepszej pracy otrzyma 7 tysięcy złotych, a jej fragmenty zostaną opublikowane na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Depczyńska/w dyd

facebook
by e-smart.pl