Konferencja naukowa otwierająca prace nad raportem o stratach wojennych zadanych Polsce przez Związek Sowiecki podczas II wojny światowej

Instytut Strat Wojennych – konferencja naukowa – okupacja sowiecka – II wojna światowa Naukowcy z całej Polski a także ze Lwowa, Wilna i Łucka, uczestniczą w Pruszkowie w dwudniowej konferencji naukowej otwierającej prace nad raportem o stratach wojennych zadanych Polsce przez Związek Sowiecki podczas II wojny światowej. Prelegenci mówią na temat szkolnictwa, gospodarki, kultury, kwestii regionalnych i wojska. Ewa Kowalska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w referacie na temat zbrodni katyńskiej podkreślała, że straty poniesione w jej wyniku są ogromne, niepoliczalne i można tu mówić głównie o zadośćuczynieniu moralnym. „Dane NKWD można uznać tylko za wyjściowe, które tylko mogą wzrosnąć, dlatego, że do tak zwanych strat mordu katyńskiego należy dodać represje rodzin, nośników pamięci, tych wszystkich, którzy byli deportowani” – mówiła Ewa Kowalska. Maciej Franz, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedstawił bilans wyjściowy jeśli chodzi o naukę w 1939 roku. „W trzy miesiące zlikwidowano dwa gigantyczne polskie ośrodki naukowe. W mojej ocenie jeden największy w Polsce, to znaczy ośrodek lwowski, porównywalny jedynie z warszawskim przedwojennym, no i drugi ośrodek wileński. W trzy miesiące usunięto wszystkich polskich profesorów, usunięto uczelnie, zostały one zamknięte, relegowano studentów, zaczęto rabunek majątku. Czyli dokonano właściwie zniszczenia dorobku wielu pokoleń w tych dwóch miejscach” – mówił profesor. Adam Ostanek, profesor Wojskowej Akademii Technicznej, który zajmuje się wyceną utraconych obiektów wojskowych, wskazywał, że w wyniku wojny i okupacji polski majątek został poważnie uszczuplony. „Istotą tego raportu jest przede wszystkim to, że chcemy powiedzieć ile państwo polskie straciło w wyniku przesunięcia granic i wojny też. Bo wiele obiektów istnieje, zachowały się, natomiast przesunięcie granic spowodowało, że majątek państwa został uszczuplony o pewną kwotę” – mówił Adam Ostanek. Konferencję naukową zatytułowaną „Przed 17 września 1939 r. Stan posiadania Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze anektowanym przez ZSRR” zorganizował Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego. Raport o stratach wojennych zadanych Polsce przez Związek Sowiecki podczas II wojny światowejma powstać w ciągu dwóch-trzech lat. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Krać/w dyd

facebook
by e-smart.pl