Komunikat prasowy po briefingu Fundacji Mamy i Taty i Ministra Marcina Romanowskiego

Komunikat prasowy Fundacji Mamy i Taty

 

Fundacja Mamy i Taty w dniu 7 czerwca 2021 roku zorganizowała na Placu Bankowym briefing prasowy.

Wzięli w nim udział:

Marek Grabowski  – Prezes Fundacji Mamy i Taty

Monika Chilewicz – Dyrektor Generalna Fundacji

Dr Marcin Romanowski Podsekretarz Stanu, Wiceminister SPrawiedliwości

 

Marek Grabowski powiedział:

„Polskie rodziny stoją w obliczu zagrożeń , które przynoszą im stronnicy anty-rodzinnych ideologii, w tym urzędujący tutaj Prezydent Rafał Trzaskowki. Zagrożenia te widzimy w wielu miejscach naszego kraju. Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Warszawie.

Odnośnie edukacji seksualnej udało nam się w marcu 2019 roku zablokować pewne rozwiązania proponowane w karcie LGBT.

Obecnie miasto proponuje realizację zajęć poza szkołą. Nie znany jest program zajęć, podstawa naukowa programu, sposób i miejsce rekrutowania uczestników oraz przetwarzania zgód na udział.

Program ten jest wielką niewiadomą.”

Odnośnie bezpłatnych hosteli LGBT prezes Grabowski przedstawił fragmenty analizy prawnej:

„Naszym zdaniem przedstawiony projekt w sposób rażący narusza przepisy Konstytucji RP i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, przez to, iż jego realizacja stanowi zagrożenie zasady przejrzystości gospodarowania finansami publicznymi. Nieznane są ponadto kryteria, które przesądziły, że pochodzące z pieniędzy podatników pieniądze mają być przeznaczone na działania podejmowane przez stowarzyszenie Lambda.

Założeniem realizowanego programu jest utajnienie miejsc mających na celu służenie schronieniu i wsparciu interwencyjnego dla osób LGBT+, rzekomo w celu uniknięcia sytuacji homofobicznych ataków wobec osób korzystających z tych punktów. Podnieść zatem należy, że zasada jawności finansów publicznych nie może doznać uszczerbku wskutek wyimaginowanych i irracjonalnych w naszej ocenie obaw osób decydujących o wydatkowaniu pieniędzy publicznych.

Tymczasem utajnienie ośrodków wsparcia powoduje, iż nie wiadomo, ile tych ośrodków jest, jakie mają rzeczywiste potrzeby i w jakim trybie dokonywać ma się kontrola nad sposobem wydatkowania pieniędzy publicznych na ich utrzymanie.

W dalszej kolejności podnieść należy, iż realizacja projektu może potencjalnie umożliwić  funkcjonowanie ośrodków mających na celu służenie schronieniu i wsparciu interwencyjnego dla osób LGBT+ poniżej osiemnastego roku życia, tj. dzieci. Otóż wskazać należy, że funkcjonowanie tego rodzaju ośrodków nie mieści się w granicach obowiązującego prawa kształtujących system pieczy zastępczej nad dzieckiem i potencjalnie może stanowić pogwałcenie gwarantowanego przez Konstytucję RP prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48).”

Minister Romanowski stwierdził:

„Jestem tutaj z państwem, ponieważ jako Ministerstwo Sprawiedliwości i Solidarna Polska nie możemy i nie chcemy pozostawać obojętni na głos rodziców, którzy czują, że ich prawa mogą być naruszane a dobro ich dzieci zagrożone. Omawiane projekty budzą wiele zastrzeżeń prawnych, co zostało już powiedziane, ale wpisują się też w coraz mocniej napływający do nas z krajów zachodnich trend seksualizacji młodzieży i poza-systemowej promocji agendy LGBT i ideologii gender.

 

Przykład Warszawy nie jest odosobniony, podobne, tęczowe inicjatywy miały już miejsce w Poznaniu czy Gdańsku. Stajemy w obliczu coraz większej presji ze strony najbardziej radykalnych liberałów i zorganizowanych działań mających na celu pominięcie instytucji państwowych, w celu jeszcze bardziej bezpośredniej indoktrynacji dzieci i młodzieży.

 

Zawarte w projekcie punkty programowe sugerują, że planowana tzw. edukacja seksualna będzie implementować założenia forsowanej na Zachodzie edukacji seksualnej typu C. Jak wskazują badania, ten nacechowany ideologicznym i skrajnie liberalnym postrzeganiem seksualności program „nauczania”,  w rzeczywistości przynosi efekty przeciwne do zamierzonego. W państwach, które implementują pseudopostępową seksedukacje zauważalna jest większa liczba aborcji dokonywana przez nieletnich, wyższy współczynnik chorób przenoszonych drogą płciową, a co najbardziej zatrważające – znacznie wyższe wskaźniki przemocy wobec kobiet i przestępstw na tle seksualnym.

 

Lewicowi radykałowie upolitycznią każdy możliwy aspekt życia społecznego, nawet kwestię pomocy ofiarom przemocy. Można odnieść wrażenie, że rzeczywistym motywem stojącym za planem reaktywacji hostelu dla LGBT nie jest chęć niesienia pomocy, tylko promowanie politycznej agendy wymierzonej w rodzinę”.

 

Monika Chilewicz dodała, że do Fundacji napływa bardzo wiele głosów zaniepokojonych rodziców. Rodzice nie zgadzają się na budowanie zasadzek na nasze dzieci i omijanie praw rodziców. Obawiają się, że projekt edukacji seksualnej w ramach budżetu obywatelskiego, w przeciwieństwie do edukacji na terenie szkoły nie podlegający żadnym standardom, naruszy ich prawo do samodzielnego wyboru formy i treści, jakie chcą przedstawić dzieciom.

 

Minister Romanowski następnie stwierdził: „Bardzo dziękuję za ten glos matki. Dodam, że w Ministerstwie Sprawiedliwości cały czas pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami, które wzmocnią poziom ochrony rodziny, a przede wszystkim dzieci. Niedawno zaprezentowaliśmy projekt nowelizacji KRIO, wprowadzający mediacje dla małżeństw wychowujących dzieci oraz natychmiastowe alimenty. Planujemy także podnieść kary dla najbardziej zwyrodniałych przestępców, którzy zagrażają bezpieczeństwu dzieci. Najwięksi dewianci oraz mordercy wobec, których jednym rozwiązaniem jest całkowita izolacja od społeczeństwa, nie będą mogli liczyć na pobłażliwe tratowanie, chcemy kary bezwzględnego dożywocia.

Głos rodziców jest dla nas kluczowy. Nie ma naszej zgody na demoralizację młodzieży i ingerencję w prawo rodziców do wychowywania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami, nie będzie tolerancji i łagodnego traktowania dla zwyrodnialców, którzy zagrażają Waszym dzieciom.

 

Szczegóły analiz prawnych i treść petycji można znaleźć na serwisrodzinny.pl w dziale petycje.

Obie petycje można podpisać na stronie serwisrodzinny.pl

 

 

facebook
by e-smart.pl