Komisja kultury nt. uchwały o upamiętnieniu Eugeniusza Romera w 70. rocznicę śmierci

Sejm – Eugeniusz Romer – uchwała Sejmowa komisja kultury rekomenduje Sejmowi przyjęcie przez aklamację poselskiego projektu uchwały o upamiętnieniu Eugeniusza Romera w 70. rocznicę śmierci. Stanowisko komisji przedstawił Piotr Babinetz. Poseł zwrócił uwagę, że Eugeniusz Romer pochodził z rodziny patriotycznej czynnie walczącej w polskiej sprawie. Sam Romer od młodości także włączał się działania niepodległościowe. Piotr Babinetz mówił także o geopolitycznej myśli Eugeniusza Romera. „Wskazywał Romer na katastrofalne skutki braku niepodległego państwa polskiego, czego nie można uzasadnić żadnymi argumentami fizjograficznymi, etnicznymi, czy kulturowymi” – mówił Piotr Babinetz. Jak mówił poseł, Eugeniusz Romer był współtwórcą granic odradzającego się państwa. Brał udział w konferencji paryskiej w 1919 roku, podczas której opracował 100 map i ponad 60 referatów, przeprowadził ponad 70 konferencji w sprawach granic Polski z ekspertami z USA, Francji, Anglii, Japonii i innych państw. „Okazało się, że wybitny geograf i kartograf może mieć niemniejszy wpływ na kształt granic państwa niż wybitny polityk czy wielki wódz” – mówił poseł. W uchwale napisano, że Eugeniusz Romer był wielkim polskim geografem i kartografem oraz geopolitykiem, podróżnikiem, geologiem, pedagogiem, encyklopedystą i publicystą, a także działaczem niepodległościowym. Urodził się 3 lutego 1871 roku we Lwowie w rodzinie Edmunda – powstańca styczniowego. W młodości mieszkał na Podkarpaciu. Jego starszy brat – generał Jan Romer był jednym z bohaterów wojny polsko-bolszewickiej. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Krać/ w pmal

facebook
by e-smart.pl