Komisja edukacji przyjęła zmianę ustawy Prawo Oświatowe

Sejmowa Komisja Edukacji Nauki i Młodzieży przyjęła w pierwszym czytaniu rządowy projekt zmian w prawie oświatowym. Zmiany zakładają wprowadzenie systemu monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych. Dzięki temu system kształcenia będzie lepiej odpowiadał na zapotrzebowanie rynku pracy, mówiła uzasadniając projekt wiceminister edukacji Marzena Machałek. „Monitoring pozwoli na bieżące, adekwatne reagowanie na zmieniające się okoliczności społeczne. Dostarczy również rzetelnych informacji dotyczących warunków zatrudnienia absolwentów, ich płacy, co pozwoli na podejmowanie przez absolwentów bardziej trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych” – dodała Marzena Machałek. Poseł Magdalena Łośko z Koalicji Obywatelskiej mówiła, że monitoring jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. „Na potrzebę takiego monitoringu wielokrotnie wskazywały szkoły, uczelnie, ale również przedsiębiorcy. Sam kierunek jest bez wątpienia właściwy. Ważny zwłaszcza w aspekcie przygotowania kierunków studiów, szkół branżowych i dalszej drogi zawodowej dostosowanej do potrzeb rynku” – dodała posłanka Koalicji Obywatelskiej. Poseł Joanna Borowiak z Praw i Sprawiedliwości dodała, że monitoring jeszcze bardziej wzmocni szkolnictwo zawodowe. „Odbudowujemy szkolnictwo zawodowe, robimy to skutecznie, stwarzając możliwość wyboru zawodów na które jest i będzie zapotrzebowanie. To bardzo istotne aby młodzi ludzie mogli wybrać te kierunki, te zawody, które cieszą się zainteresowaniem, dzięki którym będą mogli podjąć pracę” – argumentowała posłanka Prawa i Sprawiedliwości. System będzie działał w oparciu o dane administracyjne zawarte w bazach Systemu Informacji Oświatowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym – POLon oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa / #Szymczakowska/i ms/w dyd/ MG

facebook
by e-smart.pl