Kamila Bondar p.o. dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Kamila Bondar – Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Kamila Bondar została pełniącą obowiązki dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Na to stanowisko powołała ją ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska. Jak czytamy w komunikacie resortu kultury, jednym z zadań, jakie staną przed nową dyrektorką, będzie rozpoczęcie rozmów o przyszłości instytucji z szeroko reprezentowanym środowiskiem artystycznym. Kamila Bondar jest menedżerką kultury, ekspertką w zakresie promocji sztuki najnowszej i mecenatu. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej i Community of European Management Schools. W latach 2008-2014 była producentką międzynarodowych festiwali artystycznych. Od 2015 roku jest prezeską Fundacji Sztuki Polskiej ING i kuratorką jej kolekcji. W ramach Fundacji stworzyła pionierski program edukacyjny Artysta – Zawodowiec skierowany do artystek i artystów sztuk wizualnych. Od 2021 współprowadzi Fotoklub – mikroinstytucję poświęconą historycznej i współczesnej fotografii. Autorka wystaw i publikacji o sztuce współczesnej i kolekcjonowaniu. Członkini Rady Programowej Galerii EL w Elblągu. Dotychczasowy dyrektor instytucji Piotr Bernatowicz został odwołany 24 czerwca 2024 r. w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu ich przyznawania. Nowy dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zostanie wyłoniony w drodze konkursu.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/MKiDN/d OW / w pmal

facebook
by e-smart.pl