K.Szczerski: w ocenie ONZ Rosja ma obowiązek wynagrodzić Ukrainie wyrządzone szkody

TVP Info – ONZ – wojna na Ukrainie – reparacje – Rosja Ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski mówił w TVP Info, że w ocenie ONZ Rosja ma obowiązek wynagrodzić Ukrainie wyrządzone szkody. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych wezwało Rosję do wzięcia odpowiedzialności za agresję na Ukrainę. Krzysztof Szczerski powiedział, że jest to rozpoczęcie procesu, który ma zakończyć się wypłatą reparacji przez Rosję dla Ukrainy. W jego trakcie udokumentowane mają zostać szkody materialne i niematerialne, które Rosja wyrządziła Ukrainie. Ambasador RP przy ONZ? zauważył, że społeczność międzynarodowa nie zdołała zapobiec wojnie na Ukrainie i dlatego teraz musi dopilnować zrekompensowania jej poniesionych strat. „Dzisiaj bardzo ważne jest, żeby tę wojnę osądzić” – podkreślił Krzysztof Szczerski. W dokumencie jest mowa o konieczności pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za agresję na Ukrainę. ONZ rekomenduje stworzenie spisu szkód wojennych wyrządzonych przez Rosję na Ukrainie oraz ustanowienie międzynarodowego mechanizmu reparacji. Za przyjęciem dokumentu głosowały 94 kraje spośród 192 państw należących do ONZ. Rezolucje Zgromadzenie Ogólnego nie są wiążące, mają jedynie znaczenie polityczne.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/TVP Info/d mk/w dyd/d vey/w dyd

facebook
by e-smart.pl