Janusz Cieszyński (PiS) o zmianach w Kodeksie wyborczym

Sejm – Kodeks wyborczy – zmiany – Cieszyński W Sejmie odbyło się drugie czytanie dwóch rządowych i jednego poselskiego projektów zmian w Kodeksie wyborczym. Pierwszy z nich przewiduje między innymi utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców, który ma gromadzić dane o wyborcach oraz posiadaniu bądź nieposiadaniu przez nich prawa wybierania. Podczas drugiego czytania na sali plenarnej minister w Kancelarii Premiera, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński mówił między innymi, jak ma działać ten Centralny Rejestr Wyborców oraz dlaczego powstaje. „On będzie połączony z rejesterem PESEL” – powiedział. Dodał, że nie ma potrzeby integrowania ze sobą istniejących rejestrów, ponieważ powstają one na bazie danych, zawartych w rejestrze PESEL. Powiedział też, że utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców było postulatem Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Biura Wyborczego oraz ekspertów. Minister Cieszyński odpowiadał też na pytania posłów, między innymi o to, kto będzie miał dostęp do Centralnego Rejestru Wyborców. Zgodnie z projektem, mają go mieć ministrowie: cyfryzacji, spraw wewnętrznych oraz spraw zagranicznych. „Minister cyfryzacji zapewnia system, minister spraw wewnętrznych utrzymuje bezpieczną sieć govnet, za pomocą której są przekazywane te dane, a minister spraw zaranicznych obsługuje wybory za granicą” – powiedział. Druga rządowa propozycja zmian w Kodeksie wyborczym dotyczy potwierdzenia dalszego przysługiwania w wyborach lokalnych praw wyborczych obywatelom Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, analogicznych do tych, które posiadali do momentu opuszczenia Unii Europejskiej przez ich kraj. Poselski projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego ma zwiększyć frekwencję oraz ułatwić obywatelom dotarcie do lokali wyborczych. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Naukowicz/i wz/w dw

facebook
by e-smart.pl