Jak możesz poprzeć ?

Działania, które podejmujemy są możliwe przede wszystkim dzięki bezinteresownej chęci niesienia pomocy i hojności wielu naszych przyjaciół i znajomych oraz rzeszy nieznanych nam osób, których serdeczności i szczodrobliwości codziennie doświadczamy.

Prowadzone i planowane kampanie nie mogą się jednak obyć bez środków materialnych, których niedostatek często przesądza o skali ale czasem też skuteczności naszych działań.

Jeśli uważasz, że nasza aktywność zasługuje na Twoje wsparcie prosimy przede wszystkim o podpis pod naszą petycją.

Jeśli znasz osoby, które chciałyby poprzeć nasz apel ale nie mają dostępu lub nie korzystają z internetu możesz pobrać i wydrukować go a po podpisaniu odesłać pocztą na nasz adres Fundacja Mamy i Taty, ul. Długa 23/25, 00-238 Warszawa.

Jeśli chciałbyś pomóc w zbieraniu większej liczby podpisów pod naszym apelem możesz pobrać treść apelu i wzoru listy sygnatariuszy . Zebrane podpisy prześlij do nas pocztą.

Pobierz Apel Pobierz wzór listy sygnatariuszy

Będziemy wdzięczni jeśli zechciałbyś także włączyć się czynnie we wspólne dbanie o zagwarantowanie środków pieniężnych pozwalających na prowadzenie bieżących i planowanie przyszłych kampanii. Wiedz, że nawet stosunkowo niewielkie (przysłowiowe 5 złotych) ale systematycznie (np. raz na miesiąc) udzielane nam wsparcie pozwala na  kontynuowanie podjętych działań i podejmowanie nowych wyzwań.

Możesz zlecić stałą comiesięczną lub jednorazową dyspozycję przelewu na nasz rachunek bankowy:

Alior Bank   40 2490 0005 0000 4520 3441 2862

lub dokonać wpłaty bezpośrednio na naszej stronie korzystając z naszego modułu płatności on-line.

Fundacja Mamy i Taty z siedzibą przy ul. Długiej 23/25, 00-238 Warszawa jest zarejestrowana w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000356995.

Dziękujemy za okazane nam zaufanie !

facebook
by e-smart.pl