IPN – Sąd Najwyższy daje zielone światło na uchylanie immunitetów sędziom sądów wojskowych z okresu stanu wojennego

Sąd Najwyższy – IPN – immunitety – sędziowie wojskowi – stan wojenny Sąd Najwyższy daje zielone światło na uchylanie immunitetów sędziom sądów wojskowych z okresu stanu wojennego. Orzeczenie w tej sprawie wydała w pełnym składzie Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Oznacza to, że sądy wszystkich szczebli muszą je traktować jako wykładnię prawa. Rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej dr Rafał Leśkiewicz powiedział Polskiemu Radiu, że decyzja Izby Odpowiedzialności Zawodowej otwiera drogę do formułowania wniosków o uchylenie immunitetów, tak aby byli sędziowie sądów wojskowych z lat 80. stanęli przed wymiarem sprawiedliwości. „Przed prokuratorami IPN w tej chwili jest otwarta droga do tego, by przeanalizować wszystkie sprawy, w których orzekali sędziowie wojskowi. Tych spraw są tak naprawdę dziesiątki tysięcy w całej Polsce. Następnie chodzi o to, by wyodrębnić spośród nich te sprawy, w których w sposób oczywisty i z rażącym naruszeniem prawa skazywano na kary pozbawienia wolności działaczy opozycji antykomunistycznej i formułować wnioski o uchylenie immunitetu” – wyjaśnił przedstawiciel IPN. Doktor Rafał Leśkiewicz przywołał ponadto słowa przewodniczącego składu orzekającego, sędziego Wiesława Kozielewicza. Podkreślił on, że wymiar sprawiedliwości nie rozliczył się nie tylko ze zbrodni sądowych okresu stalinowskiego, ale i stanu wojennego.Rzecznik IPN zapewnił, że w krótkim czasie należy spodziewać się pierwszych wniosków o uchylenie immunitetów ze strony prokuratorów Instytutu. „Absolutnie nie będziemy tutaj zwlekać, czekaliśmy na to orzeczenie. Prokuratorzy pionu śledczego IPN są przygotowani do tego, by takie wnioski składać. Trudno mi teraz powiedzieć jak wiele takich wniosków jest przygotowanych, natomiast jest ich sporo i będą one na bieżąco składane” – zaznaczył dr Rafał Leśkiewicz. Jak dodał rzecznik IPN, we wtorkowym orzeczeniu izba Sądu Najwyższego podkreśliła, że o zbrodni przeciwko ludzkości można mówić nawet w przypadku jednej, konkretnej sprawy toczącej się przeciwko działaczom opozycji antykomunistycznej.Z danych IPN z 2021 roku wynika, że w okresie obowiązywania stanu wojennego w Polsce, z przyczyn politycznych, sądy powszechne skazały 1 685 osób, w tym 979 na podstawie przepisów dekretu o stanie wojennym. Sądy wojskowe, w oparciu o ten sam akt prawny skazały zaś 5 tysięcy 681 osób, natomiast Kolegia do spraw wykroczeń ukarały 207 tysięcy 692 osoby, w tym karą aresztu 6 tysięcy 384 osób.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Darmoros/jp

facebook
by e-smart.pl