Czas na wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej?

Instytut Ordo Iuris uważa, że Konwencja stambulska jest oparta na radykalnych założeniach ideologicznych i powinna być jak najszybciej wypowiedziana.

Z raportu instytutu wynika, że umowa jest niezgodna z konstytucją, a w procesie ratyfikacji doszło do uchybień.

Konwencja zakłada, że tradycyjne, utrwalone w kulturze role kobiet i mężczyzn powinny być wykorzeniane – mówi doktor Tymoteusz Zych z Instytutu Ordo Iuris.

„Przeanalizowaliśmy działalność Komitetu GREVIO – organu monitorującego wykonywanie Konwencji stambulskiej. Traktuje on jako stereotypy, które powinny zostać wykorzenione, chociażby przypisywanie kobietom ról matek i żon, albo samą silną pozycję tradycyjnej rodziny w społeczeństwie” – dodaje Tymoteusz Zych.

Raport Ordo Iuris wskazuje, że strategia walki z przemocą w Konwencji stambulskiej jest oparta na ideologicznej perspektywie gender. To pojęcie – jak czytamy w raporcie – zakłada, że płeć ma charakter umowny, jest konstruktem społecznym i nie jest uwarunkowana biologicznie.

Ordo Iuris wskazuje też, że Konwencja budzi rosnący sprzeciw na arenie międzynarodowej. „Do tej pory nie przyjęło jej 13 państw Rady Europy, co stanowi 43 proc. ludności całego jej obszaru. W ostatnim czasie przeciwko ratyfikacji Konwencji stambulskiej wypowiedziały się stanowczo parlamenty Węgier i Słowacji, natomiast w 2018 r. została ona uznana przez bułgarski Trybunał Konstytucyjny za sprzeczną z tamtejszą ustawą zasadniczą” – dodała dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris, Karolina Pawłowska.

Pełen raport Instytut Ordo Iuris opublikował na swoich stronach. Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Polska ratyfikowała w 2015 roku.Pod koniec lipca premier Mateusz Morawiecki skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności Konwencji z Konstytucją.

Pod koniec sierpnia Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Trybunału stanowisko na temat tej międzynarodowej umowy. W dokumencie zaznacza między innymi, że Konwencja uderza w prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i narusza zasadę neutralności światopoglądowej państwa, a użyte w niej terminy burzą polski system prawny.

IAR/#Zielenkiewicz/d wz/w to/MG

#Ordo Iuris – #konwencjastambulska – #raport

facebook
by e-smart.pl