Instytut Ordo Iuris inauguruje program ochrony dobrego imienia Polski

Instytut Ordo Iuris inauguruje program ochrony dobrego imienia Polski i walki z dezinformacją. Jego prawnicy będą pozywać osoby oraz redakcje, które na przykład zarzucają Polsce brak praworządności, czy udział w holokauście.

„To nasza odpowiedź na politykę dezinformacji” – mówi Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris. „Ta dezinformacyjna polityka uderza w podstawy i fundament interesu Rzeczypospolitej, jest też krzywdą dla polskich rodzin i Polaków – bohaterów II wojny światowej.

Trzeci obszar dezinformacji, to pomawianie Polski o dyskryminację obywateli, którzy mają skłonności homoseksualne, słyszymy zarzuty o rzekome strefy wolne od LGBT” – zaznaczył.

Europoseł Patryk Jaki zaznacza, że obrona dobrego imienia Polski jest potrzebna, bo wielu polityków powiela fałszywe informacje o naszym państwie na forum Unii Europejskiej. „Bardzo wiele osób zachodniej opinii publicznej jest przekonanych, że w Polsce są strefy wolne od LGBT, bo polscy politycy przekazują takie informacje. To ważne, by prócz nas – polityków – również organizacje pozarządowe pracowały nad tym, by przekazywać prawdziwe informacje o naszym państwie, a jeśli ktoś przekazuje kłamstwa z premedytacją, to odpowiedzią powinny być pozwy” – dodał.

Prawnicy przygotowali pozwy przeciwko m.in. europoseł Sylwii Spurek, poseł Małgorzacie Prokop-Paczkowskiej oraz czasopismu „Daily Mail”. Sylwia Spurek podczas jednej z debat w Parlamencie europejskim stwierdziła, że „w Polsce nie ma praworządności i praw człowieka”.

Na Twitterze napisała za to, że, jej zdaniem, połowa głosujących w wyborach prezydenckich zagłosowała za Polską „ksenofobiczną, homofobiczną, przeciwną prawom kobiet”, a także, że w Polsce miałyby istnieć „strefy wolne od LGBT. Poseł Prokop-Paczkowska zarzuciła z kolei Polakom udział w holokauście. Natomiast w brytyjskim czasopiśmie „Daily Mail” pojawiło się stwierdzenie o „polskim obozie śmierci”. Podobnie francuski portal „France Culture” napisał o domniemanej „odpowiedzialności Polski za zbrodnie Trzeciej Rzeszy”. Instytut pozwie również Niemca Hansa G., który krzyczał do swoich polskich pracowników m.in., że „zabiłby wszystkich Polaków” i że „jest hitlerowcem”.

Jak zaznaczają prawnicy Ordo Iuris, podstawą prawną do wytaczania tych procesów jest Art. 53o ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Głosi on, że „powództwo o ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej lub Narodu Polskiego może wytoczyć organizacja pozarządowa w zakresie swoich zadań statutowych. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie przysługują Skarbowi Państwa”.

Instytutu Ordo Iuris przygotował też raport, który przedstawia wyniki badań europejskiej Agencji Praw Podstawowych. Pokazują one, że Polska nie jest krajem, w którym dochodziłoby do większej niż w innych krajach europejskich liczby przypadków dyskryminacji wobec osób ze względu na skłonności homoseksualne. Na przykład incydenty dokuczania lub grożenia, jak również przeszkody w dostępie do służby zdrowia lub uzyskaniu zatrudnienia należą do najrzadszych w Europie. Raport można pobrać ze strony internetowej www.ordoiuris.pl

IAR/#Zielenkiewicz/i wz/w kj/ MG

facebook
by e-smart.pl