GUS poinformował o wzroście gospodarczym w trzecim kwartale

GUS – PKB – 3. kwartał Polska gospodarka wrosła w trzecim kwartale o 3,5 procent licząc rok do roku. Tak wynika z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny szybkiego szacunku Produktu Krajowego Brutto. Opublikowane informacje wskazują na obniżenie się dynamiki wzrostu gospodarczego. W drugim kwartale wzrost PKB wyniósł 5,8 procent w ujęciu rocznym. Pełne dane dotyczące wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale GUS poda 30 listopada.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Augustyniak/i wz/w zr

facebook
by e-smart.pl