Grudniowy list do sympatyków Fundacji Mamy i Taty

Szanowni Państwo,

Ostatnie miesiące to czas bardzo intensywnych prac Fundacji Mamy i Taty. Prace te toczyły się wielotorowo.

W mediach mieliście Państwo okazję zobaczyć i usłyszeć nasz spot: Małżeństwo ? droga naszego życia realizowany w ramach projektu: „Małżeństwo jako najlepsza forma profilaktyki przed przestępczością” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Akcja spotkała się generalnie z przychylną reakcją społeczną i medialną. Zachęcam do dalszego upowszechniania jej w mediach społecznościowych i „lajkowania”.

W ramach tego projektu przeprowadziliśmy konferencję popularno-naukową, po Świętach prześlę Państwu link do publikacji pokonferencyjnej zawierającej również badania społeczne i analizy danych zastanych. To użyteczny materiał nie tylko dla specjalistów czy społeczników.

Równolegle, w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości, realizujemy projekt badawczo-rozwojowy z obszaru kompleksowej profilaktyki rodzinnej. W ramach projektu przygotowane zostaną cywilne kursy przedmałżeńskie oraz podręcznik dla młodych małżeństw a także szereg rozwiązań wspierających godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Ponad trzyletni projekt ma przyczynić się do wzmocnienia więzi rodzinnych poprzez poprawę przygotowania narzeczonych i małżonków do pełnienia ról małżeńskich i poprawy równowagi pomiędzy pracą a rodziną.

To ważne zadanie mogące realnie wzmocnić kondycję polskich małżeństw i rodzin.

 

Obejmując funkcję Prezesa Fundacji jako jedno z zadań postawiłem przed sobą scalanie środowisk pro-rodzinnych. Myślę, że coraz lepiej się rozumiemy i jesteśmy w stanie podejmować wspólne działania. Jednym z takich miejsc do działania jest nowo powołana Rada Rodziny skupiająca ekspertów i praktyków z różnych dziedzin. W radzie pracujemy Pro Publico Bono, jednak jesteśmy zdeterminowani, aby wzmocnić małżeństwa i rodziny. Dziękuję Pani Minister Rodziny za powołanie do Rady.

Jestem przekonany, że mocnym wsparciem dla spraw pro-rodzinnych będzie Pani Barbara Socha, Pełnomocnik ds. Demografii. Gratuluję Pani Barbarze i dziękuję za dwa lata pracy w Fundacji Mamy i Taty na stanowisku koordynatora projektów. Jej poświęcenie i zaangażowanie było bezcenne. Życzę wielu sukcesów w sprawie polityki pro-rodzinnej.

 

Przygotowuję plan prac na przyszły rok. Myślę, że ważnym wyzwaniem stają się uzależnienia cyfrowe i ich destrukcyjny wpływ na życie rodzinne.

 

Dziękuję Państwu za słowa wsparcia, modlitwy, za wsparcie materialne, bez którego nie byłaby możliwa realizacja naszych projektów i prac. Zagrożenia stojące przed rodzinami są potężne, jednak jestem pełen optymizmu, iż łącząc siły może je przezwyciężyć.

 

Pozdrawiam Państwa,

Marek Grabowski

Prezes Fundacji Mamy i Taty

 

facebook
by e-smart.pl