„Głos Wielkopolski”: Historyk IPN – podziemie antykomunistyczne opóźniło wprowadzenie terroru stalinowskiego w Polsce

„Głos Wielkopolski” – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – IPN Doktor Rafał Sierchuła z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu wyraził przekonanie, że działania żołnierzy podziemia antykomunistycznego po II wojnie światowej były ważnym czynnikiem opóźniającym wprowadzenie pełnoskalowego terroru stalinowskiego w Polsce. W rozmowie z dziennikiem regionalnym „Głos Wielkopolski” wNarodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych historyk przypomniał, że w Wielkopolsce oddziały partyzanckie pojawiły się w zasadzie po 1945 roku. Wcześniej, w czasie okupacji niemieckiej, z powodu represji dotykających ludność cywilną, a także niesprzyjających warunków jak przykładowo słabe zalesienie terenu, takich formacji było niewiele. Przyczyniła się do tego także okupacja niemiecka Wielkopolski, która doprowadziła do fizycznej likwidacji znamienitej części kadr polskiego podziemia, przywódców i aktywnych konspiratorów. Sytuacja zmieniła się w 1945 roku wraz z napływem oficerów i żołnierzy podziemia antykomunistycznego ze wschodniej i centralnej Polski, którzy mieli doświadczenie w tego typu działalności. „Podobnie jak w innych częściach kraju, w Wielkopolsce po 1945 roku struktury konspiracyjne zaczęły powstawać po rozwiązaniu Armii Krajowej: [pojawiły się] organizacje o różnym zasięgu – formacje ogólnopolskie jak np. Delegatura Sił Zbrojnych, Wolność i Niezawisłość, Narodowe Siły Zbrojne, regionalne jak Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza „Warta” działająca w Wielkopolsce, czy Konspiracyjne Wojsko Polskie działające w Wielkopolsce wschodniej oraz grupy lokalne” -powiedział Rafał Sierchuła. Organizacje te prowadziłyaktywne działania przeciwko władzom komunistycznym: ataki na więzienia, areszty, zamachy na funkcjonariuszy aparatu komunistycznego. Historyk dodał, że w Wielkopolsce działało około 60 oddziałów partyzanckich. Ostatnie formacje zostały zniszczone w 1948 roku, a ostatni wielkopolski Żołnierz Niezłomny zginął w 1953 roku. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/gloswielkopolski.pl/d jl/w dyd

facebook
by e-smart.pl