„Głos Szczeciński”: W Szczecinie będzie rekrutacja uzupełniająca do programu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

„Głos Szczeciński” – Szczecin – Wojewódzki Urząd Pracy – rodzice – rynek pracy – program Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił rekrutację uzupełniającą do programu „Zachodniopomorskie Małe Skarby” – informuje dziennik regionalny „Głos Szczeciński”. WUP dysponuje środkami na przyznanie wsparcia 40 rodzicom. Gazeta przypomina, że w ramach programu rodzice otrzymują refundację kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub niani, dzięki czemu mogą wrócić do pracy. Miesięczna refundacja pobytu dziecka w placówce może wynieść do 1140 złotych, w przypadku klubu dziecięcego to kwota do 760 złotych. Refundacja pokrywa 95 procent kosztów związanych z zapewnieniem dziecku opieki. Warunkiem otrzymania wsparcia jest powrót rodzica do pracy. „Głos Szczeciński” wyjaśnia, że z programu mogą skorzystać mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, którzy przerwali pracę zawodową ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 – zarówno przebywający na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym jak i ci, którzy pozostają poza rynkiem pracy (bezrobotni i bierni zawodowo).Szczególne preferencje w rekrutacji mają osoby zamieszkujące i/lub powracające do pracy na terenie Specjalnej Strefy Włączenia oraz rodzice z niepełnosprawnością bądź posiadający dzieci z niepełnosprawnością. Rekrutacja w naborze uzupełniającym do programu ma się rozpocząć 27 lutego i potrwać do 28 lutego. Będzie prowadzona przez e-PUAP. Wyniki rekrutacji powinny być znane do 20 marca. Natomiast wsparcie udzielane będzie do 31 października„Głos Szczeciński” pisze, że projekt „Zachodniopomorskie Małe Skarby” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Do tej pory z programu skorzystało około 2 tysięcy osób. Były to głównie mamy. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/gs24.pl/d jl/ w dyd

facebook
by e-smart.pl