„Głos Szczeciński”: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum ma zapłacić 30 tysięcy złotych kary za naruszenie przepisów RODO

„Głos Szczeciński” – Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum – RODO – przepisy – kara – UODO Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum ma zapłacić 30 tysięcy złotych kary za naruszenie przepisów RODO – donosi dziennik regionalny „Głos Szczeciński”. Gazeta pisze, że sprawa ma związek z zaginięciem trzech pendrive’ów, na których były dane osobowe nieustalonej liczby osób. O ich zagubieniu i związku z tym naruszeniu ochrony danych osobowych Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum poinformował Urząd Ochrony Danych Osobowych we wrześniu 2020 roku. Na zagubionych nośnikach typu pendrive: jednym służbowym – szyfrowanym oraz dwóch prywatnych – nieszyfrowanych znajdowały się projekty orzeczeń i uzasadnień, zawierające dane osobowe z okresu od grudnia 2004 roku do sierpnia 2020 roku. Jak pisze „Głos Szczeciński”, chodzi między innymi o imiona i nazwiska, adresy zamieszkania lub pobytu, dane dotyczące zakładu pracy oraz danych dotyczących zdrowia. Nie wiadomo, dlaczego pendrive’y zniknęły. Według UODO pomimo istniejących procedur zakazujących tego w szczecińskim sądzie przez wiele lat na służbowych komputerach używano prywatnych nośników, niezabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych w przypadku ich zgubienia lub pozostawienia bez nadzoru i niezweryfikowanych przez dział informatyczny sądu. Według urzędników UODO sąd, czyli administrator danych osobowych nie wdrożył adekwatnych środków technicznych, np. blokady portów USB w celu uniemożliwienia korzystania z prywatnych pendrive’ów. Urząd Ochrony Danych Osobowych uznał, że brak zastosowania adekwatnych do zagrożeń środków bezpieczeństwa w sądzie spowodował naruszenie przez administratora przepisów RODO.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/gs24.pl/d jl/w Wj

facebook
by e-smart.pl