Fundusz Trójmorza, inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego, inwestuje w Port Burgas

BGK – gospodarka – Trójmorze – inwestycje – Port Burgas Obroty handlowe BMF Portu Burgas w pierwszej połowie 2023 roku osiągnęły wartość niemal trzech milionów ton. Inwestorem operatora bułgarskiego portu jest Fundusz Trójmorza, inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego. Port odnotował wzrost wolumenu kontenerów o 12 procent, w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. „Port Burgas nad Morzem Czarnym ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia wymiany handlowej całego regionu” – powiedział podczas konferencji prasowej w Burgas Krzysztof Senger, dyrektor w BGK i członek zarządu Funduszu Trójmorza. „Port Burgas jest naszym na ten moment najlepiej performującym aktywem. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego nie inwestujemy w port w Polsce? Jest to jeden z najważniejszych elementów naszej tezy inwestycyjnej, by Polska miała zwrot z inwestycji zagranicznych. Do tej pory byliśmy krajem, który przyjmował inwestycje zagraniczne, jesteśmy z tego dumni. Wiemy też, jak mało inwestycji zagranicznych posiada Polska, dlatego to robimy, by Polska zwiększała swoją pozycję tych inwestycji” – wskazał. Udział Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza w BMF Port Burgas wynosi 49 procent. Udziały nabył w czerwcu 2022 roku. Joe Philips, dyrektor ds. inwestycji Funduszu Trójmorza w Amber Infrastructure podkreślał, że dotychczas połączenia transportowe w regionie Trójmorza były niedoinwestowane i koncentrowały się na osi wschód-zachód. „Jedną z rzeczy, którą staramy się robić w Funduszu Inwestycyjnym Inicjatywy Trójmorza to usprawnienie przepływu towarów i szlaków transportowych pomiędzy północą, a południem regionu Trójmorza, od wybrzeża Bałtyku do Morza Czarnego. Jest to moim zdaniem bardzo ważne nie tylko dla gospodarki regionu, ale też mieszkańców, by poprawić wydajność przepływu towarów, wspierać lokalny przemysł oraz zwiększyć liczbę wysokiej jakości miejsc pracy – powiedział. BMF Port Burgas to prywatny operator portowy, zarządzający terminalami Burgas East II i Burgas West. Zlokalizowany jest w Zatoce Burgas, wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego. Ma obecnie 49% udziałów w rynku bułgarskim. Boris Balev, dyrektor generalny BMF Port Burgas powiedział, że port ciągle się rozwija. „Największym sukcesem portu jest to, że udało nam się rozbudować bazę urządzeń przeładunkowych, dlatego możemy obsługiwać niemal wszystkie rodzaje ładunków. Obecnie najwięcej obsługujemy ładunków zbóż, koncentratu miedzi, kwasu siarkowego i metali – powiedział.Bogdan Zawadewicz, manager ds. analiz międzynarodowych w BGK podkreśla, jak ważna jest dywersyfikacja szlaków transportowych w regionie Trójmorza. „Mamy porty polskie, w Rijece, Koprze, Konstancę, a także Warnę w Bułgarii. To powoduje, że region coraz bardziej integruje się ze światem, otwiera się, szlaków jest coraz więcej. Moim zdaniem to przyczynia się do zwiększenia odporności całego regionu, w obliczu różnego rodzaju wstrząsów, jednym z nich jest właśnie rosyjska inwazja na Ukrainę i blokada portów” – zaznaczył. Jak dodaje Bogdan Zawadewicz tego typu inwestycje mają komponent geopolityczny i są korzystne z biznesowego punktu widzenia, co udowadniają wyniki finansowe portu w Burgas. Inwestycja w BMF Port Burgas jest czwartą Funduszu Trójmorza i pierwszą bezpośrednią inwestycją w Bułgarii.Fundusz, którego pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym inwestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, został zarejestrowany 29 maja 2019 roku w Luksemburgu. Inwestuje w przedsięwzięcia infrastrukturalne w regionie Trójmorza. Zaangażował swój kapitał w pięć inwestycji. To energetyka odnawialna (Enery, R. Power), transport kolejowy (Cargounit), centra danych (Greenergy) oraz infrastruktura (Port Burgas). Jak poinformowano – ich skumulowany efekt ekonomiczny osiągnie wartość 6 mld euro. Zostało to potwierdzone w deklaracji prezydenckiej podsumowującej 8. Szczyt Trójmorza w Bukareszcie. Bank Gospodarstwa Krajowego to polski, państwowy bank rozwoju.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Zielenkiewicz/i kk/w dwi/

facebook
by e-smart.pl