Francja wprowadzi zakaz noszenia muzułmańskich abai w szkołach

Francja – abaja – szkoły – islam Francuskie władze wprowadzą zakazu noszenia w szkołach abai, czyli kobiecego muzułmańskiego wierzchniego odzienia zakrywającego większość ciała. Francuski minister edukacji Gabriel Attal, wyjaśniając tę decyzję, argumentował, że taki ubiór narusza przepisy dotyczące świeckiego charakteru instytucji edukacyjnych. Dodał, że dyrektorzy szkół otrzymają jasne instrukcje przed powrotem uczniów do szkół 4 września. Decyzję poprzedziły miesiące debat na temat noszenia abai we francuskich szkołach. Prawica nalegała na wprowadzenie zakazu, podczas gdy lewica argumentowała, że taki przepis naruszałby wolności obywatelskie. Według ustawy z 2004 roku, w szkołach na terenie Francji obowiązuje zakaz „noszenia symboli lub strojów, za pomocą których uczniowie okazują przynależność religijną”. Obejmuje on duże krzyże, żydowskie jarmułki czy islamskie chusty zakrywające głowę. Abaje znajdowały się dotychczas w szarej strefie i nie były objęte całkowitym zakazem. Ministerstwo Edukacji uznało jednak, że taki strój pokazuje przynależność religijną noszących je uczniów i dlatego od nowego roku szkolnego uczennice nie będą mogły ich nosić na terenie szkół we Francji. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/AFP/d PL/w kwi

facebook
by e-smart.pl